LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 (Từ ngày 22/02/2016 đến 27/02/2016)

THỨ

NGÀY

SÁNG

CHIỀU

TỐI

 

Thứ 2

22/02/2016

 T1: Sinh hoạt  đầu tuần đầu tuần ( Hiệu trưởng).

T5: Sinh hoạt đầu truần khói chiều (Phó hiệu trưởng)

 

 

 

Thứ 3

23/02/2016

 

 

 

 

Thứ 4

24/02/2016

Lãnh đạo họp Sở GD ( Thầy Phú)

Dự Hội nghị tại Huyện ủy (Thầy Vũ)

 

 

 

Thứ 5

25/02/2016

 

 

Họp cơ quan tháng 2: T4-5

Họp Đảng ủy (Sau khi họp cơ quan)

 

Thứ 6

  26/02/2016

 

 

 

Thứ 7

27/02/2016

 

Họp PHHS khối Sáng

Thị IOE cấp tỉnh

 

 

 

Họp PHHS khối Chiều

Thi IOE cấp tỉnh

 

Chủ nhật

28/02/2016

 

 

 

Tải lịch công tác