KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018

      Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011;
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU                                                          Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
          ---------------------                                                                      --------------------------------
             Số: 20/KH-PBC 
                                                                                                      Sơn hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2017

                      KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018

                           ----------------

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011;

Căn cứ Kế hoạch số 323/KH-SGDĐT, ngày 27/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên về Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018; Hướng dẫn số: 382/SGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 26/4/2017 “V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018”, trường THPT Phan Bội Châu tạo lập Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học  2017–2018 cụ thể như sau:

A. YÊU CẦU CHUNG:

1. Tổ chức thi tuyển nghiêm túc theo Quy chế tuyển sinh lớp 10, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan và đúng thời gian quy định

2. Kết quả thi sẽ công bố công khai tới học sinh và phụ huynh

B. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018:

I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và tuyển thẳng

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1.1 Hồ sơ dự tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và bì đựng hồ sơ (Phiếu đăng ký dự tuyển chung cho các trường do Sở GDĐT quy định, theo mẫu PHỤ LỤC 1). Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;

b) 02 ảnh cỡ 4x6 cm; (01 ảnh dán vào Phiếu đăng ký dự tuyển; 01 ảnh bỏ vào bì thư để hội đồng thi dán vào thẻ dự thi, phía sau ảnh ghi: họ tên, ngày sinh, trường THCS đang học);

c) Bản sao giấy khai sinh; Bản sao hộ khẩu có công chứng ;

d) Học bạ THCS bản chính;

e) Bằng tốt nghiệp THCS bản chính (đối với học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2016 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm 2017);

f) Giấy chứng nhận hưởng ưu tiên (bản sao có công chứng), khuyến khích (bản chính) nếu có.

1.2. Hồ sơ tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu PHỤ LỤC 2);

b) Bản sao giấy khai sinh;

c) Học bạ THCS bản chính;

d) Bằng tốt nghiệp THCS bản chính (đối với học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2016 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm 2017);

e) Các loại giấy tờ như: Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào  trường THPT Phan Bội Châu hạn cuối là 16/6/2017; thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp cho văn phòng trường THPT Phan Bội Châu.

2. Tuyển thẳng, cách tính điểm chế độ ưu tiên, khuyến khích:

2.1 Tuyển thẳng:

-  Học sinh học trường dân tộc nội trú huyện Sơn Hòa;

-  Học sinh là người dân tộc rất ít người (16 dân tộc: La ha, La hủ, Pà thèn, Chứt, Lự, Lô lô, Mảng, Cống, Clao, Bố Y, Ngái, Si la, Pú péo, B râu, Rơ măm, Ơ đu)

-  Học sinh khuyết tật;

-  Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học.

2.2 Chế độ ưu tiên:

a) Nhóm đối tượng 1 cộng 3 điểm gồm: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Nhóm đối tượng 2 cộng 2 điểm gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động dưới 81% ”.

c) Nhóm đối tượng 3 cộng 1 điểm gồm: Học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo các văn bản quy định hiện hành.

2.3 Chế độ khuyến khích:

Học sinh tham gia các cuộc thi và các hoạt động dưới đây được cộng điểm khuyến khích để xét tuyển vào THPT với mức điểm như sau:

a)     Đạt giải cá nhân trong các kỳ thi học sinh Giỏi các bộ môn văn hóa:

-        Giải nhất cấp tỉnh: Cộng 2,5 điểm

-        Giải nhì cấp tỉnh: Cộng 2,0 điểm

-        Giải ba cấp tỉnh: Cộng 1,5 điểm

-        Giải khuyến khích cấp tỉnh: Cộng 1,0 điểm

b) Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội do ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS trong các kỳ thi: Văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế UPU; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lý, hóa học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật; cuộc thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn. Đạt giải quốc gia kỳ thi chọn học sinh Giỏi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) và Olympic tài năng tiếng Anh (OTE), Olympic tiếng Anh trực tuyến (OSE), Vyolympic giải Toán trên Internet và Vyolympic Vật lý trên Internet:

-  Giải cá nhân:

+  Giải nhất cấp tỉnh hoặc Huy chương Vàng: Cộng 2,0 điểm

+  Giải nhì cấp tỉnh hoặc Huy chương Bạc: Cộng 1,5 điểm

+  Giải Ba cấp tỉnh hoặc Huy chương Đồng: Cộng 1,0 điểm

-        Giải đồng đội:

       + Số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của Ban Tổ chức giải;

     Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này;

     b) Học sinh được cấp Giấy chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở cấp THCS:

          -  Loại Giỏi: Cộng 1,5 điểm

          -  Loại Khá: Cộng 1,0 điểm

- Loại Trung bình: Cộng 0,5 điểm

       Học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm cao nhất.

       Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 4 điểm cho trường hợp xét tuyển và không quá 5 điểm cho trường hợp thi tuyển

3. Quy trình và lịch tuyển sinh vào các lớp 10 năm học 2017-2018

Công tác tuyển sinh năm học 2017-2018, Sở GDĐT Phú Yên đưa vào sử dụng hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://tuyensinh.phuyen.edu.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian thi tuyển, xét tuyển và ngày công bố kết quả thực hiện như mục III Kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và theo lịch như sau:

3.1. Quy trình tuyển (Theo quy trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên):

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho các trường THCS trực thuộc; Hiệu trưởng các trường THCS và THPT, PTDTNT huyện thông báo cho học sinh đang học lớp 9 và phụ huynh biết cách đăng ký dự tuyển, hướng dẫn, cử người thu nhận và nhập dữ liệu hồ sơ dự tuyển cho học sinh trường mình; Nhập dữ liệu hồ sơ tuyển sinh, lập danh sáchhọc sinh ĐKDT theo từng trường THPT (theo PHỤ LỤC 5, mẫu của Sở GD) và cử người mang hồ sơ đến nộp trực tiếp cho trường THPT Phan Bội Châu  theo thời gian quy định.

3.2. Các trường THCS, THCS và THPT, PTDTNT huyện Sơn Hòa:

+ Ngày 09/5/2017: Sở GDĐT tổ chức tập huấn phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 cho các đơn vị (thành phần và địa điểm tập huấn có thông báo sau);

+ Trước ngày 10/5/2017: các trường THCS phân công cho giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp, tư vấn hướng học cho học sinh lớp 9 để phân luồng học sinh, nhất là tư vấn cho học sinh thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, thông báo cho học sinh biết đối tượng và điều kiện dự tuyển, được chuyển nguyện vọng về xét tuyển tại các trường THPT thuộc địa bàn cư trú nếu không trúng tuyển vào trường chuyên; phổ biến Quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, hướng dẫn học sinh ghi chính xác nội dung kê khai trong Phiếu ĐKDT phải khớp với giấy khai sinh và học bạ. Nếu học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, giấy khai sinh không khớp nhau thì hướng dẫn học sinh điều chỉnh lại theo quy định của pháp luật;

+ Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 20/5/2017: Trường THCS phân công Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và bộ phận văn phòng phụ trách công tác tuyển sinh, hướng dẫn học sinh viết Phiếu ĐKDT theo mẫu (Bì hồ sơ và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo PHỤ LỤC 1, để thống nhất chung trong toàn tỉnh, Sở GDĐT sẽ phát hành Bì và Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10), hoàn thành học bạ, lập danh sách dự tuyển theo từng trường, kiểm tra đầy đủ và chính xác hồ sơ dự tuyển; các giấy chứng nhận để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Hiệu trưởng nhà trường ký xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh vào Phiếu đăng ký dự tuyển. Nhà trường tổ chức thu nhận hồ sơ ĐKDT vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 cho học sinh trường mình; kiểm tra, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lập danh sách những thí sinh ĐKDT vào lớp 10 THPT Phan Bội Châu;

+ Từ ngày 20/5/2017 đến ngày 25/5/2017, tổ chức nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí thi (QLT) tuyển sinh lớp 10 THPT; mỗi trường THCS được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của học sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, sửa chữa thông tin sai vàký xác nhận;

+ Trước 16 giờ hằng ngày, Hội đồng tuyển sinh các trường THCS cập nhật số lượng hồ sơ ĐKDT lên phần mềm QLT. Sở GDĐT cập nhật số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các  trường THPT  và công khai trên Website của Sở để phụ huynh, học sinh biết, lựa chọn trường THPT phù hợp để đăng ký dự tuyển hoặc thay đổi nguyện vọng.

+ Sau khi nộp Phiếu ĐKDT và nhập liệu vào phần mềm QLT, mỗi học sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://tuyensinh.phuyen.edu.vn cổng thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Tài khoản này được học sinh dùng để đăng nhập vào hệ thống QLT, kiểm tra thông tin học sinh, nguyện vọng ĐKDT vào các trường THPT, xem kết quả thi, kết quả trúng tuyển (nếu có sai sót thông tin học sinh báo ngay với bộ phận phụ trách tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của trường THCS để điều chỉnh lại cho đúng). Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình;

+ Từ ngày 25/5/2017 đến 29/5/2017 thí sinh và phụ huynh học sinh có thể rút hồ sơ để chuyển trường, chuyển vùng, thay đổi nguyện vọng hoặc nộp ở các trường dân lập, tư thục, trái tuyến… Các trường tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh rút hồ sơ chuyển trường, thay đổi nguyện vọng theo đúng quy định. Khi rút hồ sơ hoặc thay đổi nguyện vọng phải có xác nhận của lãnh đạo THCS trong mẫu Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKDT (mẫu Đơn theo PHỤ LỤC 3);

+ Từ ngày 25/5/2017 đến ngày 29/5/2017, Sở GDĐT sẽ mở hệ thống phần mềm QLT để các trường THCS cập nhật thay đổi nguyện vọng ĐKDT của học sinh trường mình. Ngoài thời gian trên Sở GDĐT sẽ khóa hệ thống phần mềm QLT, các trường không thể cập nhật dữ liệu hoặc sửa đổi thông tin tuyển sinh của học sinh; học sinh chỉ được phép xem thông tin hồ sơ ĐKDT, không được phép thay đổi nguyện vọng;

+ Từ ngày 30/5/2017 đến ngày 05/6/2017  các trường THCS cử người mang hồ sơ và danh sách dự tuyển của học sinh trường mình nộp cho trường THPT Phan Bội Châu theo đúng thời gian quy định (mẫu danh sách theo PHỤ LỤC 5).

3.3. Lịch làm việc của trường THPT Phan Bội Châu: 

+ Ngày 29/4/2017: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu hình thức thi tuyển, báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Sở GDĐT (qua Phòng KT-KĐCLGD) và thông báo đến các trường THCS thuộc địa bàn huyện Sơn Hòa và hai trường THCS Đức Bình Đông, THCS Đức Bình Tây huyện Sông Hinh, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng trên Website của nhà trường  và niêm yết tại bảng thông tin Tuyển sinh của nhà trường cho học sinh và phụ huynh biết;

+ Từ ngày 30/5/2017 đến ngày 05/6/2017: Hội đồng tuyển sinh của trường cử Phó hiệu trưởng Lê Anh Vũ, phó Hiệu trưởng Nguyễn Viết Ngọc, cán bộ Văn thư Nguyễn Thị Tuyết và cán bộ thư viện Lê Thị Tài trực tiếp nhận hồ sơ ĐKDT, kiểm tra từng hồ sơ từ các trường THCS chuyển đến và ký xác nhận vào Phiếu ĐKDT của học sinh. Những hồ sơ nào chưa hợp lệ, thiếu sót, cán bộ tuyển sinh của trường trả lại ngay để chỉ dẫn cho học sinh kịp thời bổ sung, điều chỉnh và nộp lại đúng thời hạn quy định. Chú ý điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

II. Chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT Phan Bội Châu:

1. Chỉ tiêu và các điểm thi: 

Năm học 2017-2018, trường THPT Phan Bội Châu tuyển sinh vào lớp 10 là: 616 học sinh, 14 lớp ( Chỉ tiêu do UBND tỉnh Phú yên giao)

-  Hội đồng coi thi gồm 2 điểm thi:

+ Điểm thi số 1: Đặt tại trường THPT Phan Bội Châu (20 phòng)

+ Điểm thi số 2: Đặt tại trường THCS thị trấn Củng Sơn (Khoảng 10 phòng)

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

3. Địa bàn tuyển sinh: Học sinh học tập trên địa bàn huyện Sơn Hòa và hai xã Đức Bình Đông, Đức Bình Tây của huyện Sông Hinh.  

          4. Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh

4.1 Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu thực hiện theo Điều 8, của Quy chế tuyển sinh.

+ Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu  sẽ tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, bố trí các Điểm thi, số lượng cán bộ, giáo viên, y tế, phục vụ, công an bảo vệ các Điểm thi của học sinh thi tuyển vào trường, văn bản đề nghị Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập gửi về Phòng TCCB - Sở GDĐT trước ngày 30/6/2017.

+ Nhà trường cử một số thành viên Hội đồng tuyển sinh, thu nhận đơn dự tuyển của học sinh vào trường từ các trường THCS chuyển đến. Khi thu nhận hồ sơ  yêu cầu cán bộkiểm tra kỹ Phiếu ĐKDT đảm bảo chính xác: chú ý họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ lớp 6 đến lớp 9, điểm trung bình cả năm, điểm trung bình cả năm môn Ngữ văn và Toán lớp 9, xếp loại tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích…, các thông tin phải khớp nhau giữa học bạ, giấy khai sinh và Phiếu ĐKDT. Người kiểm tra hồ sơ nào thì ký vào phiếu ĐKDT đó và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin trên hồ sơ đó;

+Từ ngày 05/5/2017, nhà trường công khai kế hoạch này trên Website của trường và gửi cho các trường THCS trong địa bàn huyện Sơn Hòa và hai trường THCS Đức Bình Đông, Đức Bình Tây huyện Sông Hinh để thông báo cho học sinh biết thực hiện;

          + Trước ngày 30/6/2016, Hội đồng tuyển sinh nhà trường báo cáo số liệu thi về Sở GDĐT (qua phòng KTKĐCLGD) để tiến hành thành lập Hội đồng coi thi, ra đề, phản biện, in sao đề thi, chấm thi…;

+ Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

 

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát

đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

12/7/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

13/7/2017

SÁNG

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

 

 

 

 

 

 


 4.2.
Lịch làm việc của Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Phan Bội Châu:+ Nội dung đề thi, thang điểm thi, hệ số điểm bài thi, điểm xét tuyển, điểm liệt, cách xét tuyển... (Xem trang 8, Kế hoạch số 323/KH-SGDDT, ngày 27/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú yên)

- Ngày 10/7/2017: Trường cử người về Sở GDĐT nhận hồ sơ thi;

- Ngày 11/7/2017:

+ 8 giờ 00: họp Lãnh đạo, thư kí, bảo vệ, phục vụ Điểm thi; phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Điểm thi;

+ Nhận đề thi do đoàn cán bộ của Sở GDĐT giao;

+ 14 giờ 00: họp toàn thể lãnh đạo, thư kí, bảo vệ, phục vụ, cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; triển khai Quy chế thi và thực hiện nhiệm vụ của điểm thi;

+ 15 giờ 30: triển khai học tập Quy chế thi cho thí sinh; kiểm tra danh sách thí sinh dự thi, sửa chữa sai sót thông tin của thí sinh.

- Ngày 12 và 13/7/2017 tổ chức coi thi theo lịch đã quy định.

42. Lịch giao nhận đề thi, bài thi

Thời gian giao nhận đề thi, bài thi tại các điểm thi: Sở GDĐT sẽ tổ chức các đoàn giao nhận đề thi và bài thi như sau:

          - Sáng ngày 11/7/2017: Sở GDĐT giao đề thi cho các điểm thi. Trưởng điểm thi nhận đề thi và thực hiện trực, bảo mật đề thi theo Quy chế thi;

- Sáng ngày 13/7/2017: Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của buổi thi, Sở GDĐT cử các đoàn đến các Điểm thi nhận bài thi của thí sinh tại các điểm thi.

4.3. Lịch làm việc của Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT:

Cán bộ giáo viên của trường THPT Phan Bội Châu tham gia Hội đồng chấm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm chung toàn tỉnh, cụ thể như sau:

- Địa điểm chấm thi: đặt tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh;

- 11 giờ ngày 13/7/2017: Lãnh đạo, thư ký Hội đồng chấm thi làm việc tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh;

- 14 giờ 00, ngày 15/7/2017: họp các tổ trưởng chấm thi, thanh tra chấm thi.

- 7 giờ 30, ngày 16/7/2017: Khai mạc Hội đồng chấm thi và chấm thi đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

5. Công bố điểm chuẩn xét tuyển và lập danh sách trúng tuyển

Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, điểm chuẩn trúng tuyển của trường, Hội đồng tuyển sinh trường THPT Phan Bội Châu tổ chức xét duyệt, lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT phê duyệt và thông báo kết quả cho học sinh biết.

- Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thì đến trường rút hồ sơ và nộp cho trường THPT Phan Bội Châu, nếu có nguyện vọng học.

- Riêng đối với học sinh dự tuyển vào trường PTDTNT tỉnh: Thí sinh không trúng tuyển vào trường PTDTNT tỉnh, Sở GDĐT căn cứ vào nguyện vọng 1 ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển về trường THPT nơi cư trú mà thí sinh yêu cầu và đưa vào danh sách xét tuyển theo quy định. Trường PTDTNT tỉnh có nhiệm vụ thông báo cho các trường THCS và PTDTNT huyện biết những học sinh không trúng tuyển, yêu cầu các trường cử người đến trường PTDTNT tỉnh nhận lại hồ sơ và nộp cho trường THPT Phan Bội Châu để được xét tuyển theo thời gian quy định;

- Đối với trường THPTPhan Bội Châu: Sau khi công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, nếu các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, hệ thống phần mềm tuyển sinh của Sở GDĐT sẽ chuyển dữ liệu kết quả thi tuyển, xét tuyển cho trường THPT Phan Bội Châu mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (ghi ở Phiếu đăng ký dự tuyển) và đưa vào danh sách xét tuyển nguyện vọng 2 theo thời gian quy định. Những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Bội Châu thì đến trường rút hồ sơ và nộp cho trường THPT đăng kí nguyện vọng 2 trong thời gian quy định.

(Nếu học sinh không trúng tuyển vào các trường công lập đã đăng ký,  2 nguyện vọng, thì học sinh nộp hồ sơ cho các trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm GDNN-GDTX, các trường dạy nghề, các trường Cao đẳng có hệ trung học nghề theo nguyện vọng và thời hạn quy định của các trường).

C TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-  Trường THPT Phan Bội Châu và các trường THCS tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập, nắm Quy chế tuyển sinh,văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT và Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 của trường THPT Phan Bội Châu; đồng thời thông báo cho học sinh và cha mẹ biết phương thức tuyển sinh, những nội dung có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của học sinh để cùng nhau thực hiện tốt, đảm bảo đúng Quy chế và thời gian quy định.

- Ban Tuyển sinh trường THPT Phan Bội Châu và các trường THCS trên địa bàn huyện Sơn Hòa, trường THCS Đức Bịnh Đông, trường THCS Đức Bình Tây triển khai thực hiện tốt nội dungkế hoạch này; góp phần cho công tác tuyển sinh vào  lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu năm học  2017-2018 đi vào nền nếp, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng và đúng Quy chế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc cần thông tin về trường THPT Phan Bội Châu (qua Văn phòng nhà trường, điện thoại: 057.3861823 hoặc Hiệu trưởng, điện thoại: 057.3861987) để được phối hợp giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                        

- Phòng KT-KÐCLGD sở GD-ĐT Phú yên (B/c);                                                                                      

- VP Huyện Ủy Sơn Hòa (B/c);

- VP UBND Huyện Sơn Hòa (B/c);                                                                                             

- Phòng GD Huyện Sơn Hòa;                    

- Các trường THCS Huyện Sơn Hòa;                                                                                                 

- Trường THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc;   

- Trường PT DTNT Huyện Sơn Hòa;                                                                 

- Công an Huyện Sơn Hòa (để phối hợp);                                                                                                   

- Đài TTTH Huyện Sơn Hòa (đưa tin);

- Các Phó HT trường THPT Phan Bội Châu ;

- Các Tổ trưởng trưởng THPT Phan Bội Châu ;

- Website trường THPT Phan Bội Châu;

- Lưu VT                                                                                                                               

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Phú

   

 


 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Số:  382/SGDĐT-KTKĐCLGD

V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

 

     Phú Yên, ngày  26  tháng 4  năm 2017

 


 Kính gửi: 

                -  Các phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện, thị xã, thành phố

                -  Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Ðào tạo.

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014; Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông (THPT) chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT);

Căn cứ Quyết định số 1588/QĐ-UBND, ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên vềtăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018; Thông báo số 30/TB-UBND, ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018; Thông báo số 214/TB-UBND, ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về  Chỉ tiêu tuyển sinh mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2017-2018;

Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-SGDĐT, ngày 27/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018 (gọi tắt là Kế hoạch tuyển sinh), Sở Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học  2017–2018 cụ thể như sau:

I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và tuyển thẳng

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1.1. Đối với Mầm non và lớp 1 Tiểu học.

Hồ sơ nhập học gồm:

a) Đơn xin nhập học và bì đựng hồ sơ (mẫu do các Phòng GDĐT quy định);

b) Bản sao giấy khai sinh.

1.2. Đối với lớp 6 THCS.

Hồ sơ nhập học gồm:

a) Đơn xin nhập học và bì đựng hồ sơ (mẫu do các Phòng GDĐT quy định);

b) Bản sao giấy khai sinh;

c) Học bạ tiểu học (bản chính).

Trường hợp học sinh bị mất học bạ thì hiệu trưởngtrường trung học cơ sở xem xét các minh chứng khác để giải quyết từng trường hợp cụ thể.

1.3. Đối với lớp 10 THPT.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 và bì đựng hồ sơ (Phiếu đăng ký dự tuyển chung cho các trường do Sở GDĐT quy định, theo mẫu PHỤ LỤC 1). Đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;

b) 02 ảnh cỡ 4x6 cm; (01 ảnh dán vào Phiếu đăng ký dự tuyển; 01 ảnh bỏ vào bì thư để hội đồng thi dán vào thẻ dự thi, phía sau ảnh ghi: họ tên, ngày sinh, trường THCS đang học);

c) Bản sao giấy khaisinh; Bản sao hộ khẩu có công chứng (đối với các trường hợp khác tuyến như điểm 4.1 mục II Kế hoạch tuyển sinh);

d) Học bạ THCS bản chính;

e) Bằng tốt nghiệp THCS bản chính (đối với học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2016 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm 2017);

f) Giấy chứng nhận hưởng ưu tiên (bản sao có công chứng), khuyến khích (bản chính) nếu có.

2. Hồ sơ tuyển thẳng

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm:

a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu PHỤ LỤC 2);

b) Bản sao giấy khaisinh;

c) Học bạ THCS bản chính;

d) Bằng tốt nghiệp THCS bản chính (đối với học sinh tốt nghiệp THCS từ năm 2016 trở về trước) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm 2017);

e) Các loại giấy tờ như: Giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); giấy chứng nhận đạt giải cấp quốc gia trở lên về: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào các trường THPT hạn cuối là 16/6/2017; thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp cho trường THPT xét tuyển thẳng.

II. Tuyển thẳng, cách tính điểm chế độ ưu tiên, khuyến khích

Thực hiện như điểm 5, mục II của Kế hoạch tuyển sinh.

III. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017-2018

1. Tuyển sinh vào bậc Mầm non và phổ thông hệ công lập: thực hiện như điểm 1, 2, 3, 4 mục II của Kế hoạch tuyển sinh.

2. Tuyển sinh lớp 10 THPT hệ giáo dục thường xuyên: Thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Các trung tâm GDTX tỉnh và GDNN-GDTX các huyện, thị (gọi tắt là trung tâm GDTX) mở các lớp giáo dục thường xuyên, tổ chức học tập 7 môn học bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và các môn học tự chọn: Tin học, Công nghệ,... theo chương trình giáo dục thường xuyên và sách giáo khoa lớp 10 ban cơ bản.

Nhằm phân luồng học sinh sau THCS, những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT thì đăng ký học lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên tại các trung tâm GDNN-GDTX hoặc có nguyện vọng học nghề (có dạy chương trình GDTX) thì liên hệ đăng ký học tại trường trung cấp, cao đẳng nghề hoặc trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học có dạy trung cấp nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS.

3. Tuyển sinh lớp 10 THPT ngoài công lập: Theo kế hoạch của các trường và hoàn thành công tác tuyển sinh trước 01/8/2017.

4. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập:

Công tác tuyển sinh năm học 2017-2018, Sở GDĐT Phú Yên đưa vào sử dụng hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến tại cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ:http://tuyensinh.phuyen.edu.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời gian thi tuyển, xét tuyển và ngày công bố kết quả thực hiện như mục III Kế hoạc tuyển sinh và theo lịch như sau:

4.1.Quy trình tuyển

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho các trường THCS trực thuộc; Hiệu trưởng các trường THCS và THPT, PTDTNT huyện thông báo cho học sinh đang học lớp 9 và phụ huynh biết cách đăng ký dự tuyển, hướng dẫn, cử người thu nhận và nhập dữ liệu hồ sơ dự tuyển cho học sinh trường mình; Nhập dữ liệu hồ sơ tuyển sinh, lập danh sách học sinh ĐKDT theo từng trường THPT (theo PHỤ LỤC 5) và cử người mang hồ sơ đến nộp trực tiếp cho trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, THPT, THCS và THPT, PTDTNT tỉnh theo thời gian quy định.

4.2. Các trường THCS, THCS và THPT, PTDTNT huyện (gọi chung là trường THCS)

+ Ngày 09/5/2017: Sở GDĐT tổ chức tập huấn phần mềm tuyển sinh vào lớp 10 cho các đơn vị (thành phần và địa điểm tập huấn có thông báo sau);

+ Trước ngày 10/5/2017: các trường THCS phân công cho giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp, tư vấn hướng học cho học sinh lớp 9 để phân luồng học sinh, nhất là tư vấn cho học sinh thi vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, thông báo cho học sinh biết đối tượng và điều kiện dự tuyển, được chuyển nguyện vọng về xét tuyển tại các trường THPT thuộc địa bàn cư trú nếu không trúng tuyển vào trường chuyên; phổ biến Quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, hướng dẫn học sinh ghi chính xác nội dung kê khai trong Phiếu ĐKDT phải khớp với giấy khai sinh và học bạ. Nếu học bạ, bằng tốt nghiệp THCS, giấy khai sinh không khớp nhau thì hướng dẫn học sinh điều chỉnh lại theo quy định của pháp luật;

+ Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 20/5/2017: Trường THCS phân công Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 và bộ phận văn phòng phụ trách công tác tuyển sinh, hướng dẫn học sinh viết Phiếu ĐKDT theo mẫu (Bì hồ sơ và mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển theo PHỤ LỤC 1, để thống nhất chung trong toàn tỉnh, Sở GDĐT sẽ phát hành Bì và Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10), hoàn thành học bạ, lập danh sách dự tuyển theo từng trường, kiểm tra đầy đủ và chính xác hồ sơ dự tuyển; các giấy chứng nhận để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Hiệu trưởng nhà trường ký xác nhận, đóng dấu giáp lai ảnh vào Phiếu đăng ký dự tuyển. Nhà trường tổ chức thu nhận hồ sơ ĐKDT vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 cho học sinh trường mình; kiểm tra, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lập danh sách những thí sinh ĐKDT vào lớp 10 THPT theo từng trường THPT (không lập danh sách những thí sinh không có nguyện vọng);

+ Từ ngày 20/5/2017 đến ngày 25/5/2017, tổ chức nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí thi (QLT) tuyển sinh lớp 10 THPT; mỗi trường THCS được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT. Sau khi nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin ĐKDT của học sinh từ phần mềm QLT, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát,sửa chữa thông tin sai và ký xác nhận;

+ Trước 16 giờ hằng ngày, Hội đồng tuyển sinh các trường THCS cập nhật số lượng hồ sơ ĐKDT lên phần mềm QLT. Sở GDĐT cập nhật số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT và công khai trên Website của Sở để phụ huynh, học sinh biết, lựa chọn trường THPT phù hợp để đăng ký dự tuyển hoặc thay đổi nguyện vọng.

+ Sau khi nộp Phiếu ĐKDT và nhập liệu vào phần mềm QLT, mỗi học sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://tuyensinh.phuyen.edu.vncổng thông tin tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018. Tài khoản này được học sinh dùng để đăng nhập vào hệ thống QLT, kiểm tra thông tin học sinh, nguyện vọng ĐKDT vào các trường THPT, xem kết quả thi, kết quả trúng tuyển (nếu có sai sót thông tin học sinh báo ngay với bộ phận phụ trách tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của trường THCS để điều chỉnh lại cho đúng). Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần phải bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình;

+ Từ ngày 25/5/2017đến 29/5/2017 thí sinh và phụ huynh học sinh có thể rút hồ sơ để chuyển trường, chuyển vùng, thay đổi nguyện vọng hoặc nộp ở các trường dân lập, tư thục, trái tuyến… Các trường tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh rút hồ sơ chuyển trường, thay đổi nguyện vọng theo đúng quy định. Khi rút hồ sơ hoặc thay đổi nguyện vọng phải có xác nhận của lãnh đạo THCS trong mẫu Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng ĐKDT (mẫu Đơn theo PHỤ LỤC 3);

+ Từ ngày 25/5/2017 đến ngày 29/5/2017, Sở GDĐT sẽ mở hệ thống phần mềm QLT để các trường THCS cập nhật thay đổi nguyện vọng ĐKDT của học sinh trường mình. Ngoài thời gian trên Sở GDĐT sẽ khóa hệ thống phần mềm QLT, các trường không thể cập nhật dữ liệu hoặc sửa đổi thông tin tuyển sinh của học sinh; học sinh chỉ được phép xem thông tin hồ sơ ĐKDT, không được phép thay đổi nguyện vọng;

+ Từ ngày 30/5/2017 đến ngày 05/6/2017  các trường THCS cử người mang hồ sơ và danh sách dự tuyển của học sinh trường mình nộp cho các trường THPT trên địa bàn tuyển sinh theo đúng thời gian quy định (mẫu danh sách theo PHỤ LỤC 5).

4.3. Các trường THPT, THCS và THPT, PTDTNT tỉnh

+ Trước ngày 30/4/2017: chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường mình, báo cáo kế hoạch tuyển sinh về Sở GDĐT (qua Phòng KT-KĐCLGD) và thông báo đến các trường THCS thuộc địa bàn tuyển sinh để phổ biến cho học sinh và phụ huynh biết;

+ Từ ngày 30/5/2017 đến ngày 05/6/2017: Hội đồng tuyển sinh của trường cử người trực tiếp nhận hồ sơ ĐKDT, kiểm tra từng hồ sơ từ các trường THCS chuyển đến và ký xác nhận vào Phiếu ĐKDT của học sinh. Những hồ sơ nào chưa hợp lệ, thiếu sót trả lại cho nhà trường để chỉ dẫn cho học sinh kịp thời bổ sung, điều chỉnh và nộp lại đúng thời hạn quy định. Chú ý điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

IV. Chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT

          Thực hiện theo Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch số 323/KH-SGDĐT, ngày 27/12/2017 của Sở GDĐT và Thông báo số    214/TB-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về việc Chỉ tiêu tuyển sinh Mầm non và đầu cấp phổ thông năm học 2017-2018.

V. Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh

Công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT được tổ chức và quản lý trên chương trình phần mềm QLT thống nhất của Sở GDĐT. Các trường cử cán bộ, giáo viên phụ trách nhập dữ liệu và quản lý phần mềm tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Sở GDĐT.

Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT thực hiện theo Điều 8, của Quy chế tuyển sinh. Các trường lập danh sách các thành viên trong Hội đồng xét tuyển (đối với trường tổ chức xét tuyển); Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng coi thi, bố trí các Điểm thi, số lượng cán bộ, giáo viên, y tế, phục vụ, công an bảo vệ các Điểm thi của học sinh thi tuyển vào trường (đối với trường tổ chức thi tuyển), đề nghị Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định thành lập, gửi về Phòng TCCB - Sở GDĐT trước ngày 30/6/2017.

+ Các trường THPT cử một số thành viên Hội đồng tuyển sinh, thu nhận đơn dự tuyển của học sinh vào trường từ các trường THCS chuyển đến. Khi thu nhận hồ sở cần kiểm tra kỹ Phiếu ĐKDT đảm bảo chính xác: chú ý họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, xếp loại hạnh kiểm và học lực từ lớp 6 đến lớp 9,điểm trung bình cả năm, điểm trung bình cả năm môn Ngữ văn và Toán lớp 9,xếp loại tốt nghiệp, điểm ưu tiên, khuyến khích…, các thông tin phải khớp nhau giữa học bạ, giấy khai sinh và Phiếu ĐKDT. Người kiểm tra hồ sơ nào thì ký vào phiếu ĐKDT đó và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin trên hồ sơ đó;

+Từ ngày 05/5/2017, các đơn vị công khai phương thức tuyển sinh trên Website của trường và gửi cho các trường THCS trong địa bàn tuyển sinh để thông báo cho học sinh biết thực hiện;

          + Trước ngày 30/6/2016, Hội đồng tuyển sinh nhà trường báo cáo số liệu thi về Sở GDĐT (qua phòng KTKĐCLGD) để tiến hành thành lập Hội đồng coi thi, ra đề, phản biện, in sao đề thi, chấm thi…;

+ Lịch thi tuyển sinh vào các trường THPT, PTDTNT tỉnh và trường THPT chuyên Lương Văn Chánh cụ thể như sau:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát

đề thi cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

12/7/2017

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

CHIỀU

Ngoại ngữ

60 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

13/7/2017

SÁNG

Toán

120 phút

7 giờ 55

8 giờ 00

 

 

CHIỀU

Môn chuyên:

Hóa học,  Ngoại ngữ

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Các môn chuyên: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Tin học  (môn Tin học thi lập trình trên máy vi tính)

150 phút

 1.Lịch làm việc của Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Ngày 10/7/2017: các trường thi tuyển cử người về Sở GDĐT nhận hồ sơ thi;

- Ngày 11/7/2017:

+ 8 giờ 00: họp Lãnh đạo, thư kí, bảo vệ, phục vụ Điểm thi; phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Điểm thi;

+ Nhận đề thi do đoàn cán bộ của Sở GDĐT giao;

+ 14 giờ 00: họp toàn thể lãnh đạo, thư kí, bảo vệ, phục vụ, cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi; triển khai Quy chế thi và thực hiện nhiệm vụ của điểm thi;

+ 15 giờ 30: triển khai học tập Quy chế thi cho thí sinh; kiểm tra danh sách thí sinh dự thi, sửa chữa sai sót thông tin của thí sinh.

- Ngày 12 và 13/7/2017 tổ chức coi thi theo lịch đã quy định.

2. Lịch giao nhận đề thi, bài thi

Thời gian giao nhận đề thi, bài thi tại các điểm thi: Sở GDĐT sẽ tổ chức các đoàn giao nhận đề thi và bài thi như sau:

          - Sáng ngày 11/7/2017: Sở GDĐT giao đề thi cho các điểm thi. Trưởng điểm thi nhận đề thi và thực hiện trực, bảo mật đề thi theo Quy chế thi;

- Sáng ngày 13/7/2017: Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của buổi thi, Sở GDĐT cử các đoàn đến các Điểm thi nhận bài thi của thí sinh tại các điểm thi.

3. Lịch làm việc của Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

- Địa điểm chấm thi: đặt tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh;

- 11 giờ ngày 13/7/2017: Lãnh đạo, thư ký Hội đồng chấm thi làm việc tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh;

- 14 giờ 00, ngày 15/7/2017: họp các tổ trưởng chấm thi, thanh tra chấm thi.

- 7 giờ 30, ngày 16/7/2017: Khai mạc Hội đồng chấm thi và chấm thi đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

VI. Công bố điểm chuẩn xét tuyển và lập danh sách trúng tuyển

Căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao cho các trường và Kế hoạch tuyển sinh của Sở GDĐT, Điểm chuẩn trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh của các trường tổ chức xét duyệt, lập danh sách thí sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT phê duyệt và thông báo kết quả cho học sinh biết. Sở sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trên Website của Sở theo địa chỉ www.phuyen.edu.vn.

- Ngay sau khi công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và danh sách thí sinh trúng tuyển, đối với các thí sinh không trúng tuyển vào trường, hệ thống phần mềm tuyển sinh của Sở GDĐT sẽ chuyển dữ liệu kết quả điểm thi tuyển, xét tuyển cho các trường THPT mà thí sinh đã đăng ký nguyện vọng 1 (ghi ở Phiếu đăng ký dự tuyển) và đưa vào danh sách xét tuyển nguyện vọng 1 theo thời gian quy định. Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh thì đến trường rút hồ sơ và nộp cho trường THPT đăng kí nguyện vọng 1 trong thời gian quy định;

- Riêng đối với học sinh dự tuyển vào trường PTDTNT tỉnh: Thí sinh không trúng tuyển vào trường PTDTNT tỉnh, Sở GDĐT căn cứ vào nguyện vọng 1 ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển về trường THPT nơi cư trú mà thí sinh yêu cầu và đưa vào danh sách xét tuyển theo quy định. Trường PTDTNT tỉnh có nhiệm vụ thông báo cho các trường THCS và PTDTNT huyện biết những học sinh không trúng tuyển, yêu cầu các trường cử người đến trường PTDTNT tỉnh nhận lại hồ sơ và nộp cho trường THPT nơi cư trú để được xét tuyển theo thời gian quy định;

- Đối với các trường THPT: Sau khi công bố kết quả điểm chuẩn trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển, nếu các thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, hệ thống phần mềm tuyển sinh của Sở GDĐT sẽ chuyển dữ liệu kết quả thi tuyển, xét tuyển cho các trường THPT mà thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 (ghi ở Phiếu đăng ký dự tuyển) và đưa vào danh sách xét tuyển nguyện vọng 2 theo thời gian quy định. Những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT đã nộp hồ sơ đăng kí dự tuyển thì đến trường rút hồ sơ và nộp cho trường THPT đăng kí nguyện vọng 2 trong thời gian quy định.

Nếu học sinh không trúng tuyển vào các trường công lập đã đăng ký thì học sinh nộp hồ sơ cho các trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm GDNN-GDTX, các trường dạy nghề, các trường Cao đẳng có hệ trung học nghề theo nguyện vọng và thời hạn quy định của các trường.

VII. Tổ chức thực hiện

Các đơn vị vào Website của Sở GDĐT để in các văn bản của Bộ và Sở GDĐT về công tác tuyển sinh; các trường tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập, nắm Quy chế tuyển sinh và văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT; đồng thời thông báo cho học sinh và cha mẹ biết phương thức tuyển sinh, những nội dung có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của học sinh để cùng nhau thực hiện tốt, đảm bảo đúng Quy chế và thời gian quy định.

Sở Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu các Phòng GDÐT huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS, PTCStrực thuộc; Hiệu trưởng các trường THPT, THCS và THPT, trường PTDTNT và Trung tâm GDTX tỉnh triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này; góp phần cho công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đi vào nền nếp, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, khách quan, công bằng và đúng Quy chế.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc cần thông tin về Sở GDĐT (qua phòng KT-KĐCLGD, điện thoại: 057.3842060) để được phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:                                                                                                                        

- Như trên (để thực hiện);                                                                                                                                                    

- Vụ GDTrH, Cục KT-KÐCLGD;                                                                                       

- VP Tỉnh Ủy;

- TT HĐND tỉnh;                                                                                             

- VP UBND tỉnh;                    

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                                                                  

- Ban chỉ đạo các kỳ thi của tỉnh;                                                                       

- Công an tỉnh (để phối hợp);                                                                                                    

- UBND các huyện, TX, TP;                                                   

- Báo, đài (đưa tin);

- Giám đốc và các phó GĐ;

- Các phòng chức năng Sở;

- Website Sở;

- Lưu VT, KT-KĐCLGD.

GIÁM ĐỐC

 

(đã kí và đóng dấu)

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cường

   

 


SỞ GDĐT TỈNH PHÚ YÊN

PHỤ LC 1

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

..........................................................................................................................    Giới (ghi Nữ, Nam).........................

 

2. Ngày, tháng và năm sinh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu)               Ngày              Tháng                    Năm sinh

3. Nơi sinh (chỉ ghi huyện, tỉnh):.........................................................;    Dân tộc (Ghi bằng chữ):...........................

4. Hộ khẩu thường trú (ghi rõ thôn, xã, huyện hoặc số nhà, đường, phường, TP, TX): ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Trường THCS đang học (Ghi tên trường và huyện)                                                          mã huyện           mã trường THCS

 Lớp 9…………Trường ……...............................................................................

 

 

 

 

 

 

6. Kết quả xếp loại cuối năm học các lớp cấp THCS, Điểm trung bình cuối năm lớp 9, xếp loại TN THCS:

Kết quả rèn luyện và học tập các năm cấp THCS

Điểm trung bình cả năm lớp 9

Xếp loại TN.THCS

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

ĐTB

cả năm

ĐTB Văn

ĐTB Toán

HL

HK

HL

HK

HL

HK

HL

HK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tuyển thẳng vào trường THPT:……………………………………….….; Mã trường:

 

 

 

 

8. Điểm ưu tiên, khuyến khích: Tổng điểm được cộng thêm:…………… điểm (không quá 4 điểm cho trường hợp xét tuyển và không qua 5 điểm cho trường hợp thi tuyển). Trong đó:

a) Điểm ưu tiên theo nhóm đối tượng (1, 2, 3): Đối tượng:............   điểm cộng:................

b) Điểm khuyến khích:

- Chứng nhận nghề phổ thông, xếp loại :………………. , điểm cộng: …..……;      

- Đạt giải cá nhân thi học sinh giỏi các môn văn hoá: giải ………………, điểm cộng:…….........;

- Đạt giải trong các kỳ thi (chọn một giải cao nhất)do Ngành Giáo dục tổ chức hoặc phối hợp với các ngành chuyên môn khác từ cấp tỉnh trở lên tổ chức ở cấp THCS, gồm (thi thí nghiệm thực hành, văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế UPU; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; cuộc thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn; đạt giải quốc gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Olympic Tiếng Anh, Violympic Toán, Vật lý trên Internet): giải ………………, điểm cộng:….............;

9. Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 như sau:

a) Trường THPT chuyên biệt (THPT chuyên Lương Văn Chánh hoặc trường Phổ thông DTNT tỉnh):

- Trường……..........................................................................................;      Mã trường:

 

 

 

 

- Lp chuyên:……………  (Nếu thi lớp chuyên Tin đánh dấu x vào môn thi chuyên: Toán  o hoặc Tin:   o).

(Nếu không đăng kí vào các trường trên thì bỏ trống Điểm a).

b) Nguyện vọng đăng kí dự tuyển vào trường THPT:

NGUYỆN VỌNG

TÊN TRƯỜNG THPT DỰ TUYỂN

MÃ TRƯỜNG THPT

Nguyện vọng 1

 

 

 

 

 

Nguyện vọng 2

 

 

 

 

 

10. Điện thoại:…………………..…………….. Email:……………………………………………..(nếu có)

        CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu ĐKDT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Ngày .........tháng......năm  201...

Chữ ký của thí sinh

 

Ảnh 4´6

(đóng dấu giáp lai

cùng chữ kí

Hiệu trưởng)

 

   XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Đang học lớp 9................ Trường ..................

...........................................................................

Ngày ..........  tháng ........năm  201....

           (Ký tên và đóng dấu)

 

Mặt sau

 

 PHẦN KIỂM TRA CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT

Kết quả kiểm tra hồ sơ của Hội đồng tuyển sinh trường:

- Học bạ:

hợp lệ    o 

không hợp lệ    o 

- Bản sao khai sinh:        

hợp lệ    o 

không hợp lệ    o 

- Giấy chứng nhận hoặc Bằng tốt nghiệp THCS: 

hợp lệ    o 

không hợp lệ    o 

- Xác nhận của UBND Phường, xã nơi cư trú thí sinh tự do: 

hợp lệ    o 

không hợp lệ     o 

- Các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có): 

hợp lệ    o 

không hợp lệ     o 

- Nội dung khai trong Phiếu ĐKDT với hồ sơ:    

đúng      o

sai                     o

- Nội dung ghi sai phải  điều chỉnh (nếu có):.......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

                                                                                       …………, ngày …...tháng … năm 201…..

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

 

           

              

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú :

Mục 1, 2, 3: Ghi đúng theo như trong Giấy khai sinh; ngày, tháng, năm sinh ghi vào các ô, mỗi ô 1 số;

Mục 5: Ghi đang học lớp 9 A, B, C…; tên trường THCS đang học, tên huyện, TX, TP; Mã huyện và mã trường THCS đang học, mỗi ô một số;

Mục 6: Ghi kết quả xếp loại cuối năm: HL: Giỏi ghi G; Khá ghi K; Trung Bình ghi TB; HK: Tốt ghi T; Khá ghi K; Trung Bình ghi TB; Điểm trung bình cả năm lớp 9: Ghi theo điểm tổng kết ở học bạ; Xếp loại TN THCS: Giỏi ghi G; Khá ghi K; Trung Bình ghi TB;

Mục 7: Ghi tên trường THPT xét tuyển thẳng (nếu có); Mã trường THPT mỗi ô một số;

Mục 8: Điểm Ưu tiên, khuyến khích, ghi tổng điểm được hưởng (Điểm ưu tiên (nếu có) ghi Đối tượng 1, 2, 3; ghi số điểm tương ứng với Đối tượng; Ghi điểm khuyến khích cho từng loại giải đạt được);

Mục 9: Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018:

Điểm a:

- Nếu dự tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh: Dòng thứ nhất ghi tên trường, Mã trường, mỗi ô một số; Dòng thứ 2 ghi lớp chuyên dự thi (Toán, Vật lí, Hóa Học, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học); Nếu thi vào lớp chuyên Tin thì tích chọn thêm thi môn chuyên Toán hay Tin học;

- Nếu tuyển vào trường Phổ thông DTNT tỉnh: Dòng thứ nhất ghi tên trường, Mã trường, mỗi ô một số; Dòng thứ 2 bỏ trống;

- Nếu không dự tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và trường Phổ thông DTNT tỉnh thì bỏ 2 dòng này.

Điểm b:

- Nguyện vọng 1: Ghi tên trường THPT đăng kí dự tuyển; ghi Mã trường THPT, mỗi ô một số;

- Nguyện vọng 2: Ghi tên trường THPT đăng kí dự tuyển; ghi Mã trường THPT, mỗi ô một số;

Học sinh chỉ nộp hồ sơ dự tuyển vào một trường THPT

-  Học sinh nộp đơn dự tuyển vào trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, trường PTDTNT tỉnh ngay sau khi công bố kết quả thi nếu không trúng tuyển, SởGDĐT căn cứ vào nguyện vọng ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển về trường THPT đã đăng ký nguyện vọng 1 thuộc địa bàn cư trú và đưa vào danh sách xét tuyển theo quy định.

+ Học sinh đến trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nhận lại hồ sơ và nộp cho trường THPT đăng kí xét tuyển nguyện vọng 1 trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định nếu học sinh không nộp hồ sơ xét tuyển xem như từ chối xét tuyển vào trường này;

+ Trường Phổ thông DTNT tỉnh trả hồ sơ không trúng tuyển cho các trường THCS, các trường THCS cử người đến nhận hồ sơ học sinh không trúng tuyển và nộp lại trường THPT học sinh đăng kí xét tuyển nguyện vọng 1 theo thời gian quy định;

- Học sinh nộp đơn dự tuyển vào trường THPT đăng ký nguyện vọng 1, ngay sau khi công bố kết quả xét tuyển nếu không trúng tuyển, Sở GDĐT căn cứ vào nguyện vọng ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh sẽ chuyển điểm thi, điểm xét tuyển về trường THPT đã đăng ký nguyện vọng 2 thuộc địa bàn cư trú và đưa vào danh sách xét tuyển bổ sung theo quy định. Học sinh đến trường THPT đăng ký nguyện vọng 1 nhận lại hồ sơ và nộp cho trường THPT đăng kí xét tuyển nguyện vọng 2 trong thời gian quy định. Sau thời gian quy định nếu học sinh không nộp hồ sơ xét tuyển xem như từ chối xét tuyển vào trường này.

 

PHỤ LỤC 2

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


 

Ảnh 4´6

(đóng dấu giáp lai

của trường THCS)

 

                PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẰNG VÀO LỚP 10 THPT

        NĂM HỌC 2017 – 2018

         

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường ………………………….

 

 

1. Họ và tên thí sinh (viết in hoa): ……………………………………Giới tính: …….

2. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………

3. Nơi sinh (ghi huyện/thị xã, tỉnh): ……………………………………

4. Hộ khẩu thường trú (ghi xã/phường, huyện/thị xã, tỉnh): …………………………….

……………………………………………………………………………………………

5. Học sinh trường: …………………………… thuộc huyện, thị xã: …………………..

6. Năm tốt nghiệp THCS: …………………..

7. Lý do được xét tuyển thẳng: …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

8. Số điện thoại cá nhân hoặc gia đình (nếu có): ………………………………………...

9. Email (nếu có): .……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này là học sinh lớp 9…… trường THCS ..............................................

đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ năm 2017

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………Ngày ....... tháng ........ năm 2017

Chữ ký của thí sinh

(Ký ghi rõ họ tên)

                                                     

 

 

PHỤ LỤC 3

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ

DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

                 

Họ và tên thí sinh: ........................................ …………….  Giới tính: ........................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................... ……..

Nơi sinh: huyện (TX, TP):…………………………….. Tỉnh:…………………………

Hộ khẩu thường trú: (ghi rõ thôn, xã, huyện hoặc số nhà, đường, phường, TP):

……………………………………………………………………………………………

Đang học lớp 9………; Trường THCS: ………………………………………………...

Tôi đã đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 như sau:

a) Trường THPT chuyên THPT chuyên Lương Văn Chánh 

- Trường……........................................... ....................;        Mã trường:

 

 

 

 

- Lớp chuyên:……………  (Nếu thi lớp chuyên Tin đánh dấu x vào môn thi chuyên: Toán o hoặc Tin:   o). (Nếu không đăng kí vào các trường này thì bỏ trống Điểm a).

b) Nguyện vọng đăng kí dự tuyển vào trường THPT:

NGUYỆN VỌNG

TÊN TRƯỜNG THPT DỰ TUYỂN

MÃ TRƯỜNG THPT

Nguyện vọng 1

 

 

 

 

 

Nguyện vọng 2

 

 

 

 

 

Nay đề nghị cho tôi thay đổi lại nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT như sau:

a) Trường THPT chuyên THPT chuyên Lương Văn Chánh 

- Trường……........................................... ....................;        Mã trường:

 

 

 

 

- Lớp chuyên:……………  (Nếu thi lớp chuyên Tin đánh dấu x vào môn thi chuyên: Toán o hoặc Tin:   o). (Nếu không đăng kí vào các trường này thì bỏ trống Điểm a).

b) Nguyện vọng đăng kí dự tuyển vào trường THPT:

NGUYỆN VỌNG

TÊN TRƯỜNG THPT DỰ TUYỂN

MÃ TRƯỜNG THPT

Nguyện vọng 1

 

 

 

 

 

Nguyện vọng 2

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của trường THCS cho

thay đổi nguyện vọng dự tuyển

HIỆU TRƯỞNG

(ký, đóng dấu)

..........., ngày ……. tháng ……  năm 2017

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                  


      UBND TỈNH PHÚ YÊN

PHỤ LỤC 4

 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-KTKĐCLGD ngày       /4/2017

của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 


STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN

1

Trước ngày 30/4/2017

Công khai phương án tuyển sinh

Các trường THPT, THCS và THPT, PTDTNT tỉnh

2

Ngày 09/5/2017

Tập huấn công các nhập dữ liệu vào phần mềm Online

Sở GDĐT, các trường THCS

3

Từ ngày 10/5/2017 - 20/5/2017

Làm hồ sơ dự tuyển sinh, tuyển thẳng; Thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển sinh

Học sinh; các trường THCS

5

Từ ngày 20/5/2017 - 25/5/2017

Nhập dữ liệu hồ sơ dự tuyển vào phần mềm tuyển sinh (Online)

Các trường THCS

6

Từ ngày 25/5/2017 - 29/5/2017

Học sinh điều chỉnh thông tin hồ sơ, thay đổi nguyện vọng

Phụ huynh, học sinh, trường THCS

7

Từ ngày 30/5/2017 - 05/6/2017

Bàn giao hồ sơ dự tuyển cho các trường THPT

Trường THCS, PTDT NT huyện, các trường THPT, THCS&THPT, PTDTNT tỉnh

8

Từ ngày 06/6/2017 - 30/6/2017

Học sinh sửa chữa thông tin cá nhân (nếu sai sót, không sửa nguyện vọng)

Sở GDĐT, các trường THCS và học sinh

9

Trước ngày 30/6/2017

Các trường vào hệ thống phần mềm để thực hiện công tác tổ chức thi:

- Khai báo các hội đồng thi, số lượng phòng thi, in danh sách thí sinh, thẻ dự thi cho thí sinh.

Các trường có tổ chức thi tuyển sinh

10

Trước ngày 01/7/2017

Trường tổ chức thi báo cáo điểm đặt HĐ coi thi, phòng thi cho Sở GDĐT để sao in đề thi; Cử CB, GV, NV tham gia hội đồng coi thi; Chấm thi

Trường thi tuyển

11

Ngày 10/7/2017

Nhận hồ sơ thi tại Sở GDĐT

Trường thi tuyển

12

Ngày 11/7/2017

Họp lãnh đạo, thư ký, bảo vệ, phục vụ HĐ coi thi, nhận đề thi do Sở GDĐT giao

 

13

Từ ngày 12/7/2017 - 13/7/2017

Coi thi theo lịch thi

Hội đồng coi thi

14

Từ ngày 13/7/2017 - 20/7/2017

Chấm thi

Sở GDĐT

15

Ngày 13/7/2017

10 giờ, lãnh đạo, thư ký HĐ chấm thi làm việc tại HĐ THPT Chuyên Lương Văn Chánh (nhận bài thi)

Hội đồng chấm thi

16

Ngày 15/7/2017

14 giờ, Họp tổ trưởng, Thanh tra, lãnh đạo HĐ chấm

Hội đồng chấm thi

17

Ngày 16/7/2017

7 giờ 30, Khai mạc HĐ chấm thi (toàn thể HĐ chấm)

Hội đồng chấm thi

18

Ngày 20/7/2017

Công bố điểm thi, xét tuyển trường Chuyên Lương Văn Chánh và PTDTNT tỉnh

Sở GDĐT, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, DTNT tỉnh

19

Từ ngày 20/7 - 22/7/2017

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và PTDTNT tỉnh trả hồ sơ không trúng tuyển; học sinh rút hồ sơ và nộp cho trường đã đăng ký xét tuyển NV1.

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, DTNT tỉnh và học sinh

20

Từ ngày 24/7/2017

Xét duyệt kết quả công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 các trường

Sở GDĐT, Các trường THPT, THCS và THPT

21

Ngày 24/7/2017 – 27/7/2017

Các trường THPT trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển NV1 vào trường, học sinh rút hồ sơ và nộp cho trường đã đăng ký xét tuyển NV2.

Các trường THPT, THCS và THPT và học sinh

22

Ngày 28/7/2017

Xét duyệt kết quả, công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV2 các trường

Sở GDĐT, các trường THPT, THCS và THPT có xét tuyển NV2

 

                                                                            

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6

 

 DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THCS VÀ MÃ HUYỆN

 

STT

MÃ ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ

MÃ HUYỆN

TÊN HUYỆN

1             

100

Trường THCS Đồng Khởi

11

Tây Hòa

2             

101

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

11

Tây Hòa

3             

102

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

11

Tây Hòa

4             

103

Trường THCS Lê Hoàn

11

Tây Hòa

5             

104

Trường THCS Nguyễn Anh Hào

11

Tây Hòa

6             

105

Trường THCS Nguyễn Tất Thành

11

Tây Hòa

7             

106

Trường THCS Nguyễn Thị Định

11

Tây Hòa

8             

107

Trường THCS Phạm Đình Quy

11

Tây Hòa

9             

108

Trường THCS Phạm Văn Đồng

11

Tây Hòa

10        

109

Trường THCS Tây Sơn

11

Tây Hòa

11        

110

Trường THCS Lê Lợi

11

Tây Hòa

12        

999

Vãng lai

11

Tây Hòa

13        

200

Trường THCS Tôn Đức Thắng

22

Đông Hòa

14        

201

Trường THCS Trần Hưng Đạo

22

Đông Hòa

15        

202

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

22

Đông Hòa

16        

203

Trường THCS Quang Trung

22

Đông Hòa

17        

204

Trường THCS Nguyễn Chí Thanh

22

Đông Hòa

18        

205

Trường THCS Trần Nhân Tông

22

Đông Hòa

19        

206

Trường THCS Trần Kiệt

22

Đông Hòa

20        

207

Trường THCS Lương Tấn Thịnh

22

Đông Hòa

21        

208

Trường THCS Trường Chinh

22

Đông Hòa

22        

209

Trường THCS Lê Thánh Tôn

22

Đông Hòa

23        

999

Vãng lai

22

Đông Hòa

24        

300

Trường THCS Sông Hinh

33

Sông Hinh

25        

301

Trường THCS Trần Phú

33

Sông Hinh

26        

302

Trường THCS Đức Bình Đông

33

Sông Hinh

27        

303

Trường THCS Đức Bình

33

Sông Hinh

28        

304

Trường THCS Ea Bá

33

Sông Hinh

29        

305

Trường THCS Ea Lâm

33

Sông Hinh

30        

306

Trường THCS Eatrol

33

Sông Hinh

31        

307

Trường THCS Ea Bar

33

Sông Hinh

32        

308

Trường THCS EaLy

33

Sông Hinh

33        

309

Trường THCS Tố Hữu

33

Sông Hinh

34        

310

Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt

33

Sông Hinh

35        

311

Trường PTDTNT Sông Hinh

33

Sông Hinh

36        

999

Vãng lai

33

Sông Hinh

37        

400

Trường THCS Hòa An

44

Phú Hòa

38        

401

Trường THCS Nguyễn Thế Bảo

44

Phú Hòa

39        

402

THCS Thị Trấn Phú Hòa

44

Phú Hòa

40        

403

Trường THCS Hòa Định Tây

44

Phú Hòa

41        

404

Trường THCS Hòa Hội

44

Phú Hòa

42        

405

Trường THCS Lương Văn Chánh

44

Phú Hòa

43        

406

Trường THCS Trần Hào

44

Phú Hòa

44        

407

Trường THCS Hòa Quang

44

Phú Hòa

45        

999

Vãng lai

44

Phú Hòa

46        

500

Trường THCS Trần Rịa

55

Tuy An

47        

501

Trường THCS Nguyễn Thái Bình

55

Tuy An

48        

502

Trường THCS An Dương Vương

55

Tuy An

49        

503

Trường THCS Lê Văn Tám

55

Tuy An

50        

504

Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng

55

Tuy An

51        

505

Trường THCS  An Hiệp

55

Tuy An

52        

506

Trường THCS Kim Đồng

55

Tuy An

53        

507

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

55

Tuy An

54        

508

Trường THCS Võ Trứ

55

Tuy An

55        

509

Trường THCS Lê Duẩn

55

Tuy An

56        

510

Trường THCS Ngô Mây

55

Tuy An

57        

511

Trường THCS Lê Thánh Tông

55

Tuy An

58        

512

Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc

55

Tuy An

59        

513

Trường THCS Nguyễn Hoa

55

Tuy An

60        

514

Trường THCS & THPT Võ Thị Sáu

55

Tuy An

61        

515

Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân

55

Tuy An

62        

999

Vãng lai

55

Tuy An

63        

600

Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

66

Đồng Xuân

64        

601

Trường THCS Trần Quốc Toản

66

Đồng Xuân

65        

602

Trường THCS Phan Lưu Thanh

66

Đồng Xuân

66        

603

Trường THCS Trần Quốc Tuấn

66

Đồng Xuân

67        

604

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

66

Đồng Xuân

68        

605

Trường THCS Hoàng Văn Thụ

66

Đồng Xuân

69        

606

Trường THCS Nguyễn Du

66

Đồng Xuân

70        

607

Trường THCS Nguyễn Hào Sự

66

Đồng Xuân

71        

608

Trường THCS Lê Văn Tám

66

Đồng Xuân

72        

609

Trường PTDTBT Đinh Núp

66

Đồng Xuân

73        

610

Trường THCS & THPT Chu Văn An

66

Đồng Xuân

74        

611

Trường PTDTNT Đồng Xuân

66

Đồng Xuân

75        

999

Vãng lai

66

Đồng Xuân

76        

700

Trường THCS Tô Vĩnh Diện

77

Sông Cầu

77        

701

Trường THCS Bùi Thị Xuân

77

Sông Cầu

78        

702

Trường THCS Triệu Thị Trinh

77

Sông Cầu

79        

703

Trường THCS Cù Chính Lan

77

Sông Cầu

80        

704

Trường THCS Nguyễn Du

77

Sông Cầu

81        

705

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

77

Sông Cầu

82        

706

Trường THCS Mạc Đỉnh Chi

77

Sông Cầu

83        

707

Trường THCS Hoàng Văn Thụ

77

Sông Cầu

84        

708

Trường THCS Nguyễn Hồng Sơn

77

Sông Cầu

85        

709

Trường THCS Đoàn Thị Điểm

77

Sông Cầu

86        

710

Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến

77

Sông Cầu

87        

711

Trường TH & THCS Lê Thánh Tông

77

Sông Cầu

88        

712

Trường TH & THCS Lê Quí Đôn

77

Sông Cầu

89        

713

Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp

77

Sông Cầu

90        

714

Trường  TH & THCS Chu Văn An

77

Sông Cầu

91        

999

Vãng lai

77

Sông Cầu

92        

800

Trường THCS thị trấn Củng Sơn

88

Sơn Hòa

93        

801

Trường THCS Vừ A Dính

88

Sơn Hòa

94        

802

Trường THCS Sơn Nguyên

88

Sơn Hòa

95        

803

Trường THCS Sơn Hà

88

Sơn Hòa

96        

804

Trường THCS Suối Bạc

88

Sơn Hòa

97        

805

Trường PTDTBT La Văn Cầu

88

Sơn Hòa

98        

806

Trường THCS Đinh Núp

88

Sơn Hòa

99        

807

Trường THCS Kpa Kơ Lơng

88

Sơn Hòa

100   

808

Trường THCS Krông Pa

88

Sơn Hòa

101   

809

Trường THCS Suối Trai

88

Sơn Hòa

102   

810

Trường TH & THCS Sơn Định

88

Sơn Hòa

103   

811

Trường THCS Phước Tân

88

Sơn Hòa

104   

812

Trường THCS &THPT Nguyễn Bá Ngọc

88

Sơn Hòa

105   

813

Trường PTDTNT Sơn Hòa

88

Sơn Hòa

106   

999

Vãng lai

88

Sơn Hòa

107   

900

Trường THCS Trường THCS Lê Lợi

99

Tp Tuy Hòa

108   

901

Trường THCS Nguyễn Du

99

Tp Tuy Hòa

109   

902

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

99

Tp Tuy Hòa

110   

903

Trường THCS Trần Quốc Toản

99

Tp Tuy Hòa

111   

904

Trường THCS Hùng Vương

99

Tp Tuy Hòa

112   

905

Trường THCS Ngô Quyền

99

Tp Tuy Hòa

113   

906

Trường THCS Lương Thế Vinh

99

Tp Tuy Hòa

114   

907

Trường THCS Lý Tự Trọng

99

Tp Tuy Hòa

115   

908

Trường THCS Đinh Tiên Hoàng

99

Tp Tuy Hòa

116   

909

Trường THCS Võ Văn Kiệt

99

Tp Tuy Hòa

117   

910

Trường THCS Trần Hưng Đạo

99

Tp Tuy Hòa

118   

911

Trường THCS Nguyễn Thị Định

99

Tp Tuy Hòa

119   

912

Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ

99

Tp Tuy Hòa

120   

913

Trường THCS Trần Phú

99

Tp Tuy Hòa

121   

914

Trường THCS Trần Cao Vân

99

Tp Tuy Hòa

122   

915

Trường Phổ thông Duy Tân (cấp THCS)

99

Tp Tuy Hòa

123   

999

Vãng lai

99

Tp Tuy Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 7

 

 


DANH MỤC MÃ TRƯỜNG THPT VÀ MÃ HUYỆN

 

STT

MÃ ĐƠN VỊ

ĐƠN VỊ

MÃ HUYỆN

TÊN HUYỆN

1

1100

Trường THPT Lê Hồng Phong

11

Tây Hòa

2

1101

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

11

Tây Hòa

3

1102

Trường THPT Phạm Văn Đồng

11

Tây Hòa

4

2200

Trường THPT Lê Trung Kiên

22

Đông Hòa

5

2201

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

22

Đông Hòa

6

2202

Trường THPT Nguyễn Văn Linh

22

Đông Hòa

7

3300

Trường THPT Nguyễn Du

33

Sông Hinh

8

3301

Trường THPT Tôn Đức Thắng

33

Sông Hinh

9

3302

Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt

33

Sông Hinh

10

4400

Trường THPT Trần Bình Trọng

44

Phú Hòa

11

4401

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

44

Phú Hòa

12

4402

Trường THPT Trần Suyền

44

Phú Hòa

13

5500

Trường THPT Lê Thành Phương

55

Tuy An

14

5501

Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân

55

Tuy An

15

5502

Trường THPT Trần Phú

55

Tuy An

16

5503

Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu

55

Tuy An

17

6600

Trường THCS & THPT Chu Văn An

66

Đồng Xuân

18

6601

Trường THPT Lê Lợi

66

Đồng Xuân

19

6602

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

66

Đồng Xuân

20

7700

Trường THPT Phan Chu Trinh

77

Sông Cầu

21

7701

Trường THPT Phan Đình Phùng

77

Sông Cầu

22

7702

Trường THCS & THPT Võ Nguyên Giáp

77

Sông Cầu

23

7703

Trường THCS & THPT  Nguyễn Khuyến

77

Sông Cầu

24

8800

Trường THCS & THPT Nguyễn Bá Ngọc

88

Sơn Hòa

25

8801

Trường THPT Phan Bội Châu

88

Sơn Hòa

26

9900

Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

99

Tp Tuy Hòa

27

9901

Trường PTDTNT Tỉnh

99

Tp Tuy Hòa

28

9902

Trường THPT Ngô Gia Tự

99

Tp Tuy Hòa

29

9903

Trường THPT Nguyễn Huệ

99

Tp Tuy Hòa

30

9904

Trường THPT Nguyễn Trãi

99

Tp Tuy Hòa

31

9905

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

99

Tp Tuy Hòa

32

9906

Trường Phổ thông Duy Tân (cấp THPT)

99

Tp Tuy Hòa

33

9907

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

99

Tp Tuy Hòa

 

 


PHỤ LỤC 5

 

 


PHÒNG GDĐT...................................                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG...............................................                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT.........................................................

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT

Họ và tên thí sinh

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi sinh

(huyện, tỉnh)

Kết quả rèn luyện và học tập các năm THCS

Điểm TB cả năm lớp 9

Xếp loại TN THCS

Điểm ƯT, KK

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

ĐTBCN

ĐTBVăn

ĐTBToán

HL

HK

HL

HK

HL

HK

HL

HK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

MAI THỊ HỒNG

AN

Nam

05/4/2002

Tuy Hòa, Phú Yên

G

T

K

K

K

T

G

T

8.5

8.3

8.5

G

2.5

2

NGÔ VÂN

BAN

Nam

25/3/2001

Tuy Hòa, Phú Yên

K

T

TB

T

K

T

K

T

7.5

7.6

8.0

K

 

3

NGUYỄN THỊ VÂN

CA

Nữ

12/12/2002

Thái Bình

TB

T

TB

T

TB

T

TB

T

5.6

6.5

7.3

TB

1.5

4

HỒ THỊ NGỌC

DÂN

Nữ

04/02/2002

Tuy hòa, Phú Yên

TB

TB

TB

K

TB

K

TB

K

6.0

6.0

5.9

TB

 

 

 

 

                                                                                                  ...........................,ngày.........tháng ......năm 20…

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Danh sách lập trên khổ giấy A4, thứ tự theo vần và xếp hồ sơ theo thứ tự danh sách (xuất ra từ phần mềm QLT).

               - Ký hiệu xếp loại: Tốt: T , Giỏi: G , Khá: K , Trung bình: TB , Yếu: Y.

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 28
Tháng 03 : 835
Năm 2019 : 4.117