Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
 

KẾT QUẢ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015  
[ 07-04-2015- ]  
SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU
SỐ BÁO DANH VÀ PHÒNG THI CÁC MÔN
STT SBD Họ và tên Lớp ĐIỂM CÁC MÔN DỰ THI
VĂN  TOÁN  T.ANH Hóa Sinh  Sử Địa
1 250008 HUỲNH CHÍ BẢO 12K1 3,00 0,50 3,50     3,00   3,00
2 250011 HỒ THỊ 12K1 4,75 1,00 3,00   4,25 4,00    
3 250020 NGUYỄN VĂN CHÍNH 12K1 1,25 0,50 2,00     4,50    
4 250066 SÔ THỊ ĐẮNG 12K1 3,75 1,25 2,75         3,50
5 250072 HỜ ĐEN 12K1 3,00 0,75 3,25   4,00 4,50    
6 250042 NGUYỄN ĐĂNG DỰ 12K1 3,00 2,00 3,00         4,00
7 250090 NGUYỄN THỊ ANH HÀO 12K1 5,50 4,00 2,50   4,25 6,25    
8 250094 BÙI VĂN HIÊN 12K1 3,00 0,25 2,50 4,25 3,25      
9 250104 NGUYỄN THỊ BÍCH HOA 12K1 0,25 0,25 2,50   2,25 4,00    
10 250106 NGUYỄN THANH HÒA 12K1 1,25 0,00 2,50         5,00
11 250122 NGUYỄN TỰ DỤ HUẤN 12K1 1,25 0,75 3,00 4,00 3,00     3,50
12 250124 A LÊ Y HÙNG 12K1 0,75 1,25 3,25       2,50 5,00
13 250125 NGÔ VIỆT HÙNG 12K1 0,25 1,75 2,25 3,00 2,75 4,00    
14 250130 NGÔ GIA HUY 12K1 0,25 4,25 2,00 4,75 4,00      
15 250144 LÊ PHONG KHUÂN 12K1 0,00 3,00 2,25         3,50
16 250150 HÀ TUYỀN LÂM 12K1 5,00 3,75 2,75   5,25      
17 250157 NGUYỄN THỊ NHẬT LỆ 12K1 3,00 1,00 2,50         4,00
18 250159 KPÁ Y LEO 12K1 2,75 3,50 3,75 5,00 3,75      
19 250165 HỜ LINH 12K1 2,50 1,25 2,50   4,00 3,75    
20 250168 KSOR HỜ LOAN 12K1 1,75 0,75 3,00       3,00 3,50
21 250186 LÊ THỊ TRÀ MY 12K1 3,25 2,00 4,00       3,50 6,50
22 250193 KPÁ HỜ NGHIÊNG 12K1 3,50 0,75 2,00       4,50 2,50
23 250198 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 12K1 4,00 4,25 3,50 5,00 4,25 5,25    
24 250199 HVING Y NGÔI 12K1 1,00 0,25 2,75 3,25 3,25 3,75    
25 250210 TỪ BÍCH NHƯ 12K1 2,75 1,25 3,50       4,00 2,00
26 250220 TRẦN CAO PHÁT 12K1 1,75 2,00 3,25 3,25       2,50
27 250235 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 12K1 4,50 1,75 2,75 4,50 3,25 5,50    
28 250246 NGUYỄN THỊ ÁNH QUÝ 12K1 2,50 0,75 3,00       3,25 3,50
29 250296 KPÁ HỜ THÊM 12K1 0,25 1,00 2,75       0,00 0,50
30 250299 PHẠM THỊ THI 12K1 5,50 3,75 2,50 3,75 2,75 5,50    
31 250303 NGUYỄN VĂN THIÊN 12K1 1,50 1,50 3,50       2,50 4,00
32 250330 SÔ HỜ TỈ 12K1 1,75 2,00 3,25       0,50 3,00
33 250334 KPÁ Y TIẾN 12K1 1,50 0,25 3,25   2,25 2,50    
34 250340 ĐẶNG ĐỨC TOÀN 12K1 1,00 0,00 2,50         2,00
35 250346 NGUYỄN BÍCH TRÂM 12K1 1,75 1,50 2,75         3,00
36 250355 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 12K1 4,00 4,75 2,75 3,00 3,75 3,75    
37 250381 KPÁ THANH TÙNG 12K1 3,50 2,25 2,25 3,75 3,00 3,75    
38 250406 KPÁ Y VƯƠNG 12K1 2,75 0,25 2,00       0,75 2,50
39 250001 BÙI THỊ THÚY AN 12K10 4,75 1,50 3,25         3,50
40 250013 NGUYỄN THỊ KIM BÔNG 12K10 6,75 1,75 3,75   4,25 4,75    
41 250015 NGUYỄN MINH CHÂU 12K10 4,00 0,25 3,50   3,00 4,00    
42 250018 CHÂU THỊ BÍCH CHI 12K10 3,75 1,75 3,25 4,00 3,25 4,50    
43 250071 THẨM THÀNH ĐẠT 12K10 6,25 4,75 3,00 4,25 4,75      
44 250054 SO HỜ DƯNG 12K10 3,75 0,00 2,75   2,75 4,25    
45 250087 HÀ THỊ THÚY HẰNG 12K10 5,50 2,75 4,00       6,00 6,00
46 250091 NGUYỄN NHẬT HÀO 12K10 4,00 3,75 4,50 3,50 2,75      
47 250093 NGUYỄN CHÂU HẬU 12K10 6,75 0,75 4,25       3,00 4,00
48 250099 NGÔ THỊ KIM HIỀN 12K10 0,50 1,25 3,25 3,25 3,75 3,75    
49 250115 HỒ HUY HOÀNG 12K10 1,50 4,00 3,75 3,00 4,25 4,75    
50 250132 LÊ ĐỨC HUY 12K10 1,75 1,75 3,25       6,00 3,50
51 250133 THÁI THỊ BÌNH HUYÊN 12K10 1,00 1,50 5,00   2,25      
52 250136 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 12K10 0,75 2,00 2,75   2,75 3,75    
53 250137 NGUYỄN THANH HUYỀN 12K10 1,00 3,00 2,75     4,00    
54 250151 HUỲNH THỊ LẮM 12K10 3,25 1,50 3,00     4,25 3,50 4,00
55 250171 NGUYỄN THỊ MỸ LOAN 12K10 0,75 2,50 3,00         6,50
56 250174 TRẦN QUỐC LUÂN 12K10 2,75 2,50 2,75 3,25 4,00   5,00 5,00
57 250201 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 12K10 6,75 2,25 3,50       4,50 6,00
58 250204 TRẦN THỊ KIM NHÃ 12K10 3,50 1,50 1,25       4,25 3,50
59 250212 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 12K10 6,25 0,25 2,50       4,75 6,00
60 250238 LÊ THANH PHƯƠNG 12K10 3,00 3,00 2,50 2,75   3,75    
61 250241 TRẦN NGỌC QUÂN 12K10 1,00 4,25 3,25   3,75 5,75    
62 250273 NGUYỄN CHÍ TÂM 12K10 4,00 2,75 3,00       1,75 6,50
63 250275 VÕ VĂN TÂM 12K10 1,75 2,00 2,25       4,00 7,50
64 250274 TRẦN THANH TÂM 12K10 4,00 4,00 4,00 4,25        
65 250293 TRẦN PHƯƠNG THẢO 12K10 3,25 0,25 3,50       3,25 6,00
66 250294 NGÔ THỊ THANH THẢO 12K10 2,00 0,00 1,75 3,25 2,25     5,00
67 250305 VÕ MINH THIÊN 12K10 0,75 0,50 2,50         3,50
68 250317 HÀ CAO MINH THƯ 12K10 4,00 1,00 1,75 4,25 4,25      
69 250324 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 12K10 2,50 0,75 1,75         4,50
70 250325 ĐẶNG MINH ĐOAN THÙY 12K10 2,25 1,00 2,00       2,00 4,00
71 250335 PHAN NGUYỄN HÙNG TIẾN 12K10 3,00 1,50 3,00   2,75 4,50    
72 250336 NGUYỄN VĂN TIỆP 12K10 4,50 1,00 3,25       3,75 4,00
73 250347 ĐOÀN NGỌC TRÂM 12K10 2,25 2,50 2,50       3,25 2,00
74 250348 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 12K10 2,50 2,50 3,25   4,75 5,50    
75 250359 ĐINH THỊ THU TRANG 12K10 3,50 3,25 2,75       4,75 2,50
76 250385 PHAN THỊ KIM TUYẾT 12K10 5,25 2,00 3,00   4,00 4,25    
77 250386 NGUYỄN VĂN 12K10 5,00 0,50 2,00   2,00 2,75 3,75 3,50
78 250393 NGUYỄN THỊ KIM VIÊN 12K10 3,50 3,75 2,75       1,50 2,00
79 250395 TRẦN QUỐC VIỆT 12K10 2,25 3,50 2,50         1,50
80 250396 ĐỖ CÔNG VINH 12K10 2,50 4,00 3,25 3,00 2,25      
81 250023 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12K2 2,25 2,00 2,50         2,50
82 250024 ĐỖ HUY CƯỜNG 12K2 1,00 0,75 2,50     1,75    
83 250029 SÔ THỊ DÀNG 12K2 3,75 0,25 2,50       4,75 1,00
84 250030 ĐỖ THÀNH DANH 12K2 3,50 2,25 2,50 4,25 2,75 3,50    
85 250067 PHẠM THỊ HỒNG ĐÀO 12K2 5,50 1,50 2,75 3,75 4,00 3,75    
86 250073 ĐỊNH HOÀI ĐỊNH 12K2 3,00 1,50 3,25       3,75 3,50
87 250047 THÁI THỊ THÙY DUNG 12K2 3,00 0,75 2,75   3,00      
88 250055 K PÁ Y DƯỢC 12K2 2,00 0,00 2,50   3,00 2,75    
89 250057 TRẦN ĐÌNH DƯỠNG 12K2 3,00 1,00 2,25 3,25 2,75      
90 250080 VÕ TRÙNG SƠN 12K2 3,00 2,00 2,25   2,75 4,75    
91 250092 LA VĂN HẢO 12K2 0,50 0,00       2,75    
92 250096 PHẠM THỊ THU HIỀN 12K2 5,75 6,00 3,50 5,00 4,75 6,00    
93 250102 NGUYỄN MINH HIẾU 12K2 0,50 4,25 3,25 5,25 4,75 5,00    
94 250107 PHẠM THỊ KHÁNH HÒA 12K2 2,75 1,00 2,00   3,75 2,75    
95 250108 LA O Y HÒA 12K2 2,00 0,75 2,50   3,00      
96 250109 PHẠM THANH HOÀI 12K2 0,25 0,00 2,50 3,50 2,75      
97 250141 NGUYỄN THANH KHÁNH 12K2 0,50 0,75 2,75 2,00 2,75 4,00    
98 250173 TRẦN THỊ MINH LUÂN 12K2 3,50 4,00 3,00 3,25 4,75 5,00    
99 250177 NGUYỄN THỊ LY 12K2 2,00 0,75 3,25 3,25 3,75 4,50    
100 250187 VÕ THỊ NGA 12K2 2,50 2,25 2,00   3,25      
101 250236 TRẦN NGỌC PHƯƠNG 12K2 3,50 2,50 2,75 4,25 2,75 4,00    
102 250256 HỒ NGỌC SANG 12K2 3,75 2,25 3,75 3,50 3,75 5,25    
103 250257 HỒ XUÂN SANG 12K2 0,75 4,00 2,00 4,25 2,75      
104 250261 NGUYỄN NGỌC SƠN 12K2 2,25 0,25 2,00       2,00 3,50
105 250269 NGUYỄN DUY TÂM 12K2 2,75 2,00 3,00 3,50 2,75      
106 250270 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 12K2 2,50 3,75 2,50   2,75      
107 250271 SÔ BÁ TÂM 12K2 1,50 0,50 2,00 4,25 2,75 3,75    
108 250277 A LÊ HỜ TEM 12K2 1,75 2,25 3,25       2,00 2,50
109 250285 TRẦN THỊ THAO 12K2 3,50 3,50 3,00 5,25 2,75 2,00    
110 250289 NGÔ THỊ BÍCH THẢO 12K2 5,25 0,00 2,25   3,00 3,50    
111 250326 VÕ THỊ BÍCH THỦY 12K2 3,50 2,00 3,50       4,75 5,50
112 250332 LÊ THỊ TIÊN 12K2 2,50 2,25 1,75         3,50
113 250331 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 12K2 5,75 2,25 4,25 4,25 4,75 5,50    
114 250364 NGUYỄN THỊ TỐ TRINH 12K2 2,50 0,25 2,25 3,25        
115 250366 CAO THIÊN TRÌNH 12K2 2,50 0,75 3,00 3,50 3,25 5,00    
116 250368 LƯU VĂN TRUNG 12K2 1,75 0,00 2,25 2,50 2,25      
117 250376 Y TUẤN 12K2 3,75 1,00 3,00       0,25 4,50
118 250389 LÊ THỊ HỒNG VÂN 12K2 3,25 2,75 3,25         4,50
119 250397 TRẦN THIÊN 12K2 4,00 5,00 3,25 3,75 4,00 5,50    
120 250028 TRỊNH THỊ BÍCH DÂN 12K4 3,25 0,25 2,25       5,00 3,50
121 250034 NGUYỄN THỊ THÙY DIỄM 12K4 4,50 1,00 2,75       4,25 2,00
122 250074 LÊ ANH ĐÔ 12K4 1,50 0,25 2,25     3,25    
123 250062 DƯƠNG LÊ DIỄM DUYÊN 12K4 2,50 0,75 1,00       4,50 3,00
124 250089 VÕ THỊ HẠNH 12K4 3,50 3,25 2,25         2,50
125 250097 LÊ THỊ HIỀN 12K4 1,25 0,00 2,25       2,25 1,50
126 250114 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 12K4 0,50 1,25 3,00     3,75    
127 250142 NGUYỄN KHẮC KHÁNH 12K4 0,75 0,25 2,75       2,50 2,00
128 250169 HUỲNH THỊ KIM LOAN 12K4 1,00 1,75 3,75 3,25     3,75 6,50
129 250172 ĐẶNG QUANG LONG 12K4 0,50 2,00 2,75     3,25    
130 250178 LÊ THỊ TRÚC LY 12K4 2,00 3,50 2,25 3,25 3,25 4,50    
131 250181 KPĂ HỜ ME 12K4 0,50 0,00 3,25       1,00 3,50
132 250188 LÊ THỊ HẰNG NGA 12K4 1,50 2,50 3,25 2,75 1,75      
133 250192 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 12K4 1,25 2,75 2,25 3,50 3,75      
134 250194 NAY Y NGOAN 12K4 1,25 0,50 3,25       1,75 5,50
135 250207 K PĂ HỜ NHANG 12K4 2,25 0,75 2,50       2,75 3,00
136 250214 Y NHỨT 12K4 3,25 2,50 2,00       4,75 5,00
137 250215 NGUYỄN THỊ KIỀU NI NI 12K4 3,25 1,25 2,00         3,50
138 250219 HUỲNH NGỌC PHÁP 12K4 1,75 3,25 3,00 3,00 1,75 3,75    
139 250221 NGUYỄN NGỌC PHI 12K4 2,25 3,50 3,00 3,75 4,00      
140 250224 VÕ VĂN PHONG 12K4 2,50 7,00 3,00 5,25 5,75      
141 250227 Y PHÚ 12K4 1,00 0,75 2,50       2,50 1,00
142 250226 NGUYỄN THANH PHÚ 12K4 6,00 3,25 2,75 3,50 2,75 3,50    
143 250237 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG 12K4 4,75 2,25 3,00       6,50 5,00
144 250258 LA THỊ SEN 12K4 3,00 2,50 3,00 4,50 3,25      
145 250278 TRẦN VĂN THẠCH 12K4 1,75 3,00 2,75 4,25        
146 250284 TRẦN TẤN THÀNH 12K4 2,75 3,25 3,00       2,00 2,00
147 250307 TRẦN THI THỊNH 12K4 2,25 0,75 3,25         2,50
148 250309 GIÁP THỊ KIM THOA 12K4 5,50 2,00 3,00 5,25 3,25      
149 250318 NGUYỄN THUẬN 12K4 2,24 0,25 3,75         3,00
150 250382 HUỲNH THỊ CẨM TUYÊN 12K4 1,50 0,25 2,50 4,00 2,75      
151 250384 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG TUYỀN 12K4 3,50 1,50 2,50 4,00 3,00 3,25    
152 250387 VY THỊ KIỀU UYÊN 12K4 4,50 0,50 2,50       1,00 3,00
153 250398 LÊ TẤN 12K4 4,50 1,75 2,25         3,50
154 250005 VÕ HOÀNG ANH 12K5 3,75 1,00 2,25         3,50
155 250009 NGUYỄN VŨ BẢO 12K5 3,75 1,00 3,00   4,25 5,50    
156 250021 PHẠM THỊ KIM CHUNG 12K5 2,25 0,50 2,75     3,75    
157 250025 LÊ VĂN CƯỜNG 12K5 3,75 1,50 3,25 3,75 1,75 4,00    
158 250068 PHẠM THỊ ANH ĐÀO 12K5 2,50 0,75 2,00         3,50
159 250035 CAO THỊ TRÚC DIỄM 12K5 1,75 0,75 4,00   3,00 3,75    
160 250041 BÙI THỊ BÍCH DIỆU 12K5 4,75 3,00 3,75 3,50 4,00 4,75    
161 250048 HỒ NGỌC DUNG 12K5 2,00 3,75 3,75   4,25 3,75   4,50
162 250056 LÊ HẢI DƯƠNG 12K5 1,75 1,50 3,00   3,25      
163 250063 PHAN THỊ MỸ DUYÊN 12K5 2,50 1,50 3,00   2,75 3,75    
164 250085 SÔ THỊ HẰNG 12K5 3,25 1,25 3,00       4,00 3,50
165 250086 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 12K5 3,75 1,75 3,75   2,75 4,25    
166 250098 LÊ THỊ THU HIỀN 12K5 5,50 1,00 3,00   2,25      
167 250121 NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP 12K5 0,25 1,25 3,50   3,25      
168 250123 LÊ THỊ THANH HUỆ 12K5 2,50 1,00 3,00   3,25      
169 250126 PHAN TUẤN HÙNG 12K5 0,00 2,00 2,75         2,50
170 250131 TRẦN CHÂU HUY 12K5 2,75 2,25 3,25   3,75 4,25    
171 250145 ĐỖ THANH KIÊN 12K5 3,25 0,50 3,25         2,50
172 250152 NAY HỜ LAN 12K5 2,75 1,00 2,00       1,75 3,50
173 250158 TRẦN THỊ MỸ LỆ 12K5 3,00 2,00 2,75         2,50
174 250161 TRẦN THỊ LIÊN 12K5 5,00 1,00 2,75         5,50
175 250162 VÕ THỊ THU LIÊN 12K5 2,25 1,00 3,00   2,75      
176 250166 LÊ NGUYỄN NHẬT LINH 12K5 1,75 1,00 3,25   3,25      
177 250179 VÕ THỊ BÍCH LY 12K5 2,75 2,75 3,50   4,75 4,00   3,50
178 250189 PHẠM THỊ TUYẾT NGA 12K5 2,50 3,00 2,25   5,00 4,50    
179 250208 LÊ THỊ BÍCH NHI 12K5 5,75 2,25 2,50   3,25 4,50    
180 250213 THÁI THỊ HỒNG NHUNG 12K5 5,75 1,00 2,75   2,75 3,25    
181 250232 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 12K5 4,00 3,00 3,00 2,75 3,00      
182 250259 NGUYỄN THỊ SIM 12K5 3,50 0,50 2,75   2,75      
183 250272 NGÔ CHÍ TÂM 12K5 2,75 2,00 3,25         6,00
184 250304 TRẦN THẾ THIÊN 12K5 2,25 0,75 2,50     2,75   2,50
185 250310 NGUYỄN THỊ KIM THƠM 12K5 6,50 1,25 4,00   3,00      
186 250311 LÊ THỊ CẨM THU 12K5 4,50 4,00 3,50   3,75 4,50    
187 250314 HỒ PHẠM MINH THƯ 12K5 5,00 2,75 2,75         3,00
188 250322 TRẦN THỊ THANH THÚY 12K5 3,50 1,75 2,50   3,25 4,00   1,50
189 250333 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 12K5 4,50 1,00 2,50   4,75 3,00    
190 250377 LÊ CÔNG TUẤN 12K5 0,75 0,75 2,25   3,25      
191 250392 KIỀU THỊ HẠNH VIÊN 12K5 3,25 5,25 2,50   2,00      
192 250394 TRẦN QUỐC VIỆT 12K5 3,50 4,00 2,50 3,50   3,75    
193 250399 NGUYỄN XUÂN 12K5 2,25 1,50 2,75   3,25     1,00
194 250404 K PĂ HỜ 12K5 2,75 0,50 2,25       0,00 2,50
195 250412 NGUYỄN THANH XUÂN 12K5 2,50 1,25 2,50   4,25 2,25    
196 250010 HOÀNG THÁI BẢO 12K7 1,75 1,00 3,00   3,25 4,75    
197 250069 NAY THỊ KIM ĐÀO 12K7 5,00 1,25 2,75       3,75 4,00
198 250039 MAI THỊ NGỌC DIỆP 12K7 1,50 2,00 2,25   2,75 3,00    
199 250075 VÕ HỒNG ĐỒNG 12K7 4,25 0,00 2,25       5,00 4,00
200 250077 ĐẶNG PHẠM TRƯỜNG GIANG 12K7 0,75 0,25 2,50   3,00      
201 250081 BÙI LÊ THANH 12K7 4,50 0,00 3,50       6,00 4,50
202 250100 NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP 12K7 6,00 2,00 2,00   3,75 4,25 3,50 5,50
203 250110 NGÔN MINH HOÀI 12K7 0,75 0,50 3,25   2,75 3,75    
204 250148 LÊ THỊ THÙY LAM 12K7 4,50 1,25 3,00       4,00 2,50
205 250167 ĐINH THỊ BÍCH LINH 12K7 2,50 0,25 3,25 3,25 3,00 3,00    
206 250170 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 12K7 0,25 2,75 2,75   4,25 5,50    
207 250180 HỒ THỊ BÍCH LY 12K7 1,75 2,25 2,50     4,75 3,25 4,50
208 250183 HỒ NHẬT HÀN MI 12K7 2,75 2,50 2,75   4,25 3,25    
209 250202 KPÁ HỜ NGUYỆT 12K7 3,25 0,75 3,25       4,25 3,50
210 250216 CAO THỊ OANH 12K7 2,75 0,25 2,00     3,25 4,00 5,50
211 250222 DƯƠNG QUỐC PHI 12K7 2,50 1,25 2,75       4,25 1,50
212 250230 TRẦN QUANG PHÚC 12K7 2,50 3,00 2,50   2,75 4,75    
213 250240 DƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG 12K7 3,25 2,75 2,25       5,00 3,00
214 250244 PHAN THỊ KIM QUY 12K7 2,00 0,75 3,00       3,25 2,50
215 250243 MAI THỊ THẢO QUY 12K7 1,50 1,50 2,75   3,00 4,25    
216 250253 ĐỖ THỊ THÚY QUỲNH 12K7 1,50 1,25 2,48       4,75 2,00
217 250262 CAO XUÂN SƠN 12K7 1,25 0,75 1,75         3,00
218 250266 NGUYỄN DIỆP SƯƠNG 12K7 4,75 3,25 3,50 4,25 4,25 5,25    
219 250267 NGUYỄN TẤN TÀI 12K7 1,50 2,75 2,50   3,25 4,75    
220 250290 NAY THỊ KIM THẢO 12K7 1,75 0,75 2,75       1,00 4,00
221 250300 VÕ THỊ LỆ THI 12K7 2,50 0,00 2,25   3,25 3,75    
222 250315 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 12K7 4,00 1,00 2,50 5,00 3,00 4,50    
223 250323 PHẠM THỊ THÚY 12K7 2,00 3,00 2,50   3,75 3,25    
224 250327 VÕ THỊ THU THỦY 12K7 2,50 0,50 3,00   3,00 3,25    
225 250356 ĐÀO THANH TRANG 12K7 2,75 2,00 2,75       5,00 5,00
226 250358 HUỲNH THỊ HÀ TRANG 12K7 1,50 2,00 2,50   4,25 3,50   1,50
227 250357 LÊ THỊ TRANG 12K7 1,75 2,50 2,25 3,00 3,25 4,25    
228 250360 SÔ Y TRĨ 12K7 2,00 2,00 2,75       1,50 2,00
229 250365 LÊ THỊ LỆ TRINH 12K7 1,00 0,00 2,25   3,00 3,75    
230 250378 SÔ MINH TUẤN 12K7 2,75 0,50 2,75       4,00 2,00
231 250391 ĐÀO THỊ TƯỜNG VI 12K7 3,25 3,00 3,25   2,75 4,50    
232 250400 PHẠM TUẤN 12K7 1,75 2,25 3,25   3,25 4,25    
233 250410 BÙI VÂN THÚY VY 12K7 2,75 2,50 4,25     4,75    
234 250006 RA LAN HỜ SIÊU BAN 12K9 3,00 2,00 2,75     3,75    
235 250012 LÊ THỊ NGỌC BÍCH 12K9 2,25 2,00 3,25 4,25 3,25 4,75    
236 250019 TRẦN TRỌNG TRƯỜNG CHINH 12K9 1,75 0,75 3,50 4,75 2,75 4,50    
237 250026 LÊ NGỌC CƯỜNG 12K9 2,25 0,25 2,75 2,50 3,00 4,50    
238 250031 NGUYỄN TRẦN ĐĂNG DANH 12K9 4,00 1,00 2,50       5,50 3,00
239 250070 VŨ TIẾN ĐẠT 12K9 4,50 2,00 2,50       4,50 4,50
240 250037 NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM 12K9 3,25 1,50 3,25   2,25 2,75 4,00 4,00
241 250036 NGUYỄN THỊ BÍCH DIỄM 12K9 4,00 4,50 3,25 5,25 4,75 6,00    
242 250043 LÝ HIỆP VINH DỰ 12K9 2,00 1,00 2,25   2,75 2,75    
243 250052 SÔ MINH DŨNG 12K9 3,75 0,00 3,50 3,00 2,25 3,75    
244 250053 LÊ QUỐC DŨNG 12K9 2,75 1,25 2,25 4,25 3,75      
245 250064 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 12K9 1,50 0,50 2,00   4,25 4,75 3,75 2,50
246 250103 ĐẶNG THỊ HIẾU 12K9 2,00 1,75 4,00     3,75    
247 250117 KPÁ HỜ HONG 12K9 1,75 0,75 2,00     3,50    
248 250128 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG 12K9 3,00 3,75 3,75       4,00 3,50
249 250129 TRẦN THỊ HƯƠNG 12K9 2,00 1,25 3,25       6,00 6,50
250 250139 TRƯƠNG HOÀNG KHÂM 12K9 0,50 1,50 2,00   2,75 4,00 3,00 5,00
251 250143 NGÔ ĐÌNH KHIÊM 12K9 0,25 0,25 2,50       4,50  
252 250156 PHẠM NGỌC LỄ 12K9 1,25 0,00 2,75     3,75    
253 250182 KPÁ HỜ MẾT 12K9 2,25 0,25 2,00   3,00 2,75    
254 250211 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12K9 4,25 0,25 2,25       4,75 4,50
255 250217 NGÔ THỊ TUYẾT OANH 12K9 1,75 1,50 2,00   2,75 3,75 4,25 5,00
256 250218 PHẠM NỮ HOÀNG OANH 12K9 2,00 2,75 3,00 3,75 3,25      
257 250233 Y PHƯỚC 12K9 2,00 1,50 2,00 3,25        
258 250254 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12K9 1,25 1,25 2,25   2,25 4,25    
259 250263 PHẠM HÒNG LAM SƠN 12K9 0,50 1,25 3,00 3,75 2,75      
260 250265 NGUYỄN THỊ NGỌC SUM 12K9 4,50 3,00 3,75   3,75 5,25 0,50 3,00
261 250276 NGUYỄN DUY TÂN 12K9 2,25 1,75 2,25       5,75 1,50
262 250279 PHẠM ĐẠI THẠCH 12K9 1,00 4,75 3,00 4,25 5,25      
263 250280 TRẦN NHƯ THÁI 12K9 1,75 3,00 2,00 2,75 2,75 4,00    
264 250291 NGUYỄN THỊ THU THẢO 12K9 2,00 0,00 3,50   2,25 3,25    
265 250292 VŨ THỊ KIM THẢO 12K9 3,00 1,00 2,75       4,50 5,00
266 250306 LÊ MO THỊ THIẾT 12K9 1,00 0,00 3,25         1,00
267 250316 NGUYỄN THỊ THIÊN THƯ 12K9 4,75 2,75 2,75   3,00 3,75    
268 250320 TRƯƠNG NỮ NGỌC THƯƠNG 12K9 5,25 3,25 4,00   4,75 5,75    
269 250342 ĐẶNG THỊ CẨM TRÀ 12K9 1,00 1,25 2,00   3,25 2,25    
270 250361 LA O HỜ TRIỀU 12K9 1,50 1,75 2,25         2,50
271 250370 VÕ PHÚC TRƯỜNG 12K9 1,75 1,50 2,50 3,25 2,75 4,00    
272 250371 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 12K9 1,50 1,25 2,75   2,00 3,50    
273 250374 PHẠM MINH 12K9 0,50 1,00 3,50 2,50 3,25 4,00    
274 250383 LA THANH TUYÊN 12K9 2,00 0,75 2,75 2,50        
275 250401 NGUYỄN ĐỘ NGUYÊN 12K9 1,50 3,75 2,50 4,25 2,25 4,75    
276 250402 PHAN THANH 12K9 2,50 4,00 2,75 2,25 2,00      
277 250407 TRẦN THỊ THIÊN VƯƠNG 12K9 3,50 4,75 3,25       2,50 2,50
278 250016 LÊ THỊ KIM CHI 12TA 3,00 1,25 3,25   1,75 3,50    
279 250017 LÊ QUỲNH CHI 12TA 2,25 0,50 2,25 3,00 2,25 2,75    
280 250065 TRẦN LÊ QUÝ ĐĂNG 12TA 5,00 2,25 2,50   4,25 5,00    
281 250038 CAO THỊ HỒNG DIÊN 12TA 6,50 3,25 3,50 4,50 3,25 4,00    
282 250040 CAO XUÂN DIỆU 12TA 2,75 2,25 3,00 4,25 4,25 4,25    
283 250044 TRẦN THỊ MỸ DUNG 12TA 5,00 1,50 1,50 3,25 4,00 4,75    
284 250045 LÊ THỊ MỸ DUNG 12TA 3,75 2,25 3,00 3,75 2,75 4,75    
285 250049 NGUYỄN QUỐC DŨNG 12TA 1,50 1,25 1,75 2,50 2,25      
286 250058 TRẦN LÊ DUY 12TA 2,75 3,25 4,75     4,75    
287 250060 HUỲNH THỊ KỲ DUYÊN 12TA 5,25 3,00 3,25 5,75 2,25 4,75    
288 250061 NGUYỄN THỊ KỲ DUYÊN 12TA 4,50 1,00 2,50   3,75 3,50    
289 250076 LÊ HUỲNH DUY GIANG 12TA 4,75 3,00 2,75 4,00 2,25 4,00    
290 250078 NGUYỄN HOÀNG 12TA 4,50 4,25 3,25 6,25 7,75 5,50    
291 250083 NGUYỄN  THÚY HẰNG 12TA 7,00 2,25 3,50 4,00 4,25 5,75    
292 250112 NGUYỄN THUYÊN HOÀNG 12TA 4,25 3,00 2,25   2,75 5,75    
293 250119 PHÙNG THỊ THU HỢP 12TA 3,50 2,00 3,25 4,00 3,00 5,25    
294 250134 HỒ THỊ THÚY HUYỀN 12TA 1,50 1,50 2,50 3,25 3,25      
295 250138 TRẦN THỊ TÚ HUỲNH 12TA 2,00 2,50 3,50 3,50 2,75 4,00    
296 250146 TRẦN THỊ THANH KIỀU 12TA 5,00 4,00 3,75 3,50        
297 250147 NGUYỄN THỊ LÀI 12TA 7,00 3,50 4,25         4,50
298 250149 NGUYỄN VĂN LÂM 12TA 5,00 1,75 2,50 4,50 3,00 6,00    
299 250195 TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC 12TA 5,75 0,50 3,25 3,00 3,75 4,00    
300 250200 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 12TA 3,75 2,75 2,50 3,25 2,25 3,75    
301 250223 TRƯƠNG THIÊN PHONG 12TA 2,00 0,00 3,25   1,75     4,00
302 250228 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12TA 3,75 4,00 2,50 5,75 3,25 4,00    
303 250242 NGUYỄN THỊ LAN QUANH 12TA 2,50 2,50 2,00 4,50     5,25 5,00
304 250247 HUỲNH THỊ DIỄM QUỲNH 12TA 4,25   3,00         3,50
305 250255 TRẦN VĂN RIM 12TA 4,25 3,00 2,25       5,00 6,00
306 250268 NGUYỄN THÁI TÂM 12TA 2,50 3,75 3,25     3,50 2,00 4,00
307 250282 TRƯƠNG TOÀN THẮNG 12TA 4,75 2,25 7,00       3,00 5,00
308 250283 KHỔNG THỊ KIM THANH 12TA 3,75 4,75 3,50          
309 250297 LÊ NGỌC THI 12TA 4,75 1,00 3,00 5,00 4,25 6,00    
310 250312 HUỲNH THỊ ANH THƯ 12TA 7,00 1,75 4,75 2,75        
311 250328 NGUYỄN BẢO THUYÊN 12TA 6,50 4,00 3,00   4,25 6,00    
312 250329 MAI THY 12TA 6,00 1,75 3,75       2,75 3,50
313 250337 PHẠM VĂN TÍN 12TA 2,25 1,50 3,25   3,25 4,75    
314 250338 NGUYỄN ĐỨC TÍNH 12TA 2,50 1,25 2,75 3,50 3,25 3,25    
315 250339 TRẦN THỊ THANH TÌNH 12TA 5,00 3,50 2,75   2,75 4,25    
316 250343 TRƯƠNG NỮ THỤC TRÂM 12TA 3,00 5,50 2,50 4,00 3,00 6,00    
317 250349 NGUYỄN HÀ THÙY TRANG 12TA 4,00 5,75 3,25 5,00 4,75 6,00    
318 250350 HUỲNH THIÊN TRANG 12TA 1,50 2,50 2,50 4,00 2,75 3,75    
319 250375 LÊ CÔNG ANH TUẤN 12TA 2,75 2,00 2,50   3,25 6,00    
320 250379 TRẦN DUY TÙNG 12TA 1,50 0,25 3,50 3,00 2,75 3,25    
321 250408 TRẦN THANH VY 12TA 3,00 5,00 2,00 3,25 3,75 3,00    
322 250411 PHẠM THỊ HOÀI XINH 12TA 4,50 6,50 5,00 4,75 4,75 5,75    
323 250002 HUỲNH VĂN ÂN 12TC 3,00 2,00 3,00 3,25 3,75      
324 250003 LÊ THỊ ÚT ANH 12TC 2,75 2,50 3,00 4,00 4,75 5,00    
325 250004 PHẠM LÊ VÂN ANH 12TC 2,25 3,50 5,50 5,75        
326 250007 NGUYỄN TẤN BẢO 12TC 3,50 6,50 3,25 5,00 6,00 5,75    
327 250014 TRẦN THỊ CẨM 12TC 5,00 2,25 3,75 5,00 3,25 5,50    
328 250032 LƯƠNG THỊ NGỌC DIỄM 12TC 5,50 3,50 5,00 3,50        
329 250033 HỒ THỊ BÍCH DIỄM 12TC 3,50 4,25 3,25 6,00 5,75 5,25    
330 250051 LÊ TIẾN TRẦN DŨNG 12TC 2,50 5,25 2,75 6,00 5,25      
331 250079 LÊ THỊ NGỌC 12TC 6,50 3,75 3,00 3,75 5,00 4,50    
332 250082 NGUYỄN BÃO HÂN 12TC 7,50 5,00 3,25 3,75 4,25 7,50    
333 250095 NGUYỄN THU HIỀN 12TC 6,75 4,50 7,25 5,50        
334 250101 LÊ TRUNG HIẾU 12TC 1,50 1,75 2,25 3,25 4,00      
335 250105 ĐOÀN THỊ KIM HÒA 12TC 4,50 2,00 2,75 5,50        
336 250111 VÕ CÔNG HOAN 12TC 3,25 2,00 2,00       2,75 5,00
337 250113 LÊ THỊ MINH HOÀNG 12TC 1,25 3,25 3,25 4,75 3,25 5,25    
338 250116 NGUYỄN VIẾT HỘI 12TC 7,25 1,75 3,25       6,00 4,50
339 250160 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 12TC 3,25 5,00 4,00 6,25 4,25 5,50    
340 250185 NGUYỄN CAO TRÀ MY 12TC 4,50 3,25 3,50       2,75 6,50
341 250190 CHÂU THỊ THANH NGÂN 12TC 6,50 5,25 7,25 4,25        
342 250191 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 12TC 5,25 5,00 4,50 6,25 5,75 5,25    
343 250197 NGUYỄN THỊ NGỌC 12TC 5,00 3,00 2,50 4,75 5,75 4,75    
344 250203 NGUYỄN THỊ NGỌC NHÃ 12TC 4,75 4,50 2,75 5,00 4,75 3,00    
345 250206 NGUYỄN THIỆN NHÂN 12TC 4,25 6,25 3,00 4,50 4,75 5,25    
346 250245 TRẦN THỊ MINH QUÝ 12TC 5,25 5,00 4,00 5,25        
347 250250 LÝ HƯƠNG QUỲNH 12TC 5,25 3,50 4,75 7,50     6,00 4,50
348 250251 TRẦN DIỄM QUỲNH 12TC 5,75 3,25 4,25 4,75 3,75 4,50    
349 250252 ĐOÀN DIỄM QUỲNH 12TC 4,00 5,50 5,50 4,50 3,75      
350 250260 TỪ VĂN SƠN 12TC 3,25 2,50 3,75 5,75        
351 250281 BÙI THỊ THẮM 12TC 2,25 3,00 3,00 5,75 3,25 4,00    
352 250287 ĐỖ THỊ THU THẢO 12TC 4,25 4,75 3,25 5,75 3,25 4,00    
353 250288 HUỲNH THỊ THANH THẢO 12TC 3,75 4,50 3,50 4,50 3,00 3,75    
354 250298 NGUYỄN THỊ ÁI THI 12TC 3,50 6,00 4,00 6,25 3,00 5,50    
355 250302 NGUYỄN QUỐC THÁI THIÊN 12TC 2,75 2,25 2,50 3,50 3,25      
356 250313 PHAN NHẬT THƯ 12TC 4,00     3,25        
357 250353 NGUYỄN THỊ TRANG 12TC 4,50 6,00 3,50 6,25        
358 250354 NGUYỄN THỊ TRANG 12TC 4,00 3,00 4,00 3,25        
359 250363 TRƯƠNG NỮ HOÀI TRINH 12TC 1,75 7,00 4,75       6,25 7,00
360 250369 NGUYỄN ĐẶNG MINH TRƯỜNG 12TC 3,50 3,25 2,50 5,00 3,75      
361 250373 PHÙNG THỊ MINH 12TC 3,50 3,75 3,00 4,00 2,00 5,00    
362 250380 PHAN THANH TÙNG 12TC 3,50 4,00 3,50 3,75 3,75      
363 250405 THÁI THANH VƯƠNG 12TC 5,25 4,25 3,50 5,25 5,25 6,25    
364 250409 VÕ THẢO VY 12TC 4,25 5,25 5,25 4,50 6,75 5,25    
365 250413 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 12TC 3,75 5,75 2,75 5,25        
366 250022 RƠ CHĂM Y 12TD                
367 250432 LA THỊ  HiỀN 12TD                
368 250433 SÔ THỊ  HOÀI 12TD                
369 250239 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 12TD                
370 250403 TRẦN HOÀI 12TD 1,50              
371 250027 TRƯƠNG QUỐC DA 12TH 4,75 8,00 4,00 7,25 5,25      
372 250046 LƯƠNG THỊ THÙY DUNG 12TH 5,75 3,00 4,25       5,50 5,50
373 250050 TRẦN VĂN DŨNG 12TH 2,50 4,00 3,00 4,00 3,75 5,25    
374 250059 NGUYỄN ĐỖ ANH DUY 12TH 3,50 6,25 4,75 4,75 3,25 4,50    
375 250084 HUỲNH NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG 12TH 5,75 4,25 4,25 4,00 3,75 4,50    
376 250088 HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH 12TH 7,50 5,00 4,00     4,00    
377 250118 NGUYỄN THỊ HỒNG 12TH 3,75 3,00 4,00 3,25 4,25 7,00    
378 250120 NGUYỄN THỊ BÍCH HỢP 12TH 6,50 3,00 2,50 4,25 3,25 3,75    
379 250127 PHẠM THỊ THANH HƯƠNG 12TH 6,00 4,25 6,25 4,25        
380 250135 VÕ KHÁNH HUYỀN 12TH 4,00 5,00 5,50 5,25 4,25 5,25    
381 250140 LƯU NỮ HOÀNG KHÁNH 12TH 3,50 6,00 6,50 5,00        
382 250153 CAO THỊ LANH 12TH 5,75 3,25 3,25 3,25 3,75 4,75    
383 250154 HUỲNH THỊ TƯỜNG LANH 12TH 4,50 5,25 3,50 4,50 4,25 5,75    
384 250155 NGUYỄN THỊ MỸ 12TH 4,50 6,75 5,00 5,25        
385 250163 NGUYỄN TRẦN GIA LINH 12TH 3,25 2,75 3,50   5,25 5,75    
386 250164 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 12TH 2,25 4,25 2,50 4,50 3,75 5,50    
387 250175 HUỲNH THỊ BÍCH LY 12TH 7,00 3,25 5,00 2,25       3,50
388 250176 NGUYỄN THỊ TRÂM LY 12TH 2,25 7,50 3,75 8,25 7,75      
389 250184 ĐINH DƯƠNG CÔNG MINH 12TH 2,25 8,00 4,00 7,00 4,25 6,50    
390 250196 NGUYỄN MAI NGỌC 12TH 7,00 2,75 3,50 4,00 3,75 6,00    
391 250205 HUỲNH THỊ THANH NHÀN 12TH 5,00 3,75 3,50   3,00 5,50    
392 250209 NGUYỄN DIỆP QUỲNH NHƯ 12TH 7,00 3,25 4,00 5,75 5,25 5,00    
393 250225 NGUYỄN XUÂN PHÚ 12TH 1,75 4,25 5,25     5,25    
394 250229 ƯNG DUY PHÚC 12TH 3,00 6,75 3,75 6,50 7,75      
395 250231 NGUYỄN CÔNG PHỤNG 12TH 2,50 2,25 3,25 5,00 4,75 4,75    
396 250234 HOÀNG TUYẾT PHƯƠNG 12TH 2,75 5,50 4,50 5,00        
397 250248 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 12TH 4,00 3,75 3,50 4,25 3,25      
398 250249 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 12TH 1,75 6,25 4,75 9,25 8,25      
399 250286 PHAN PHƯƠNG THẢO 12TH 4,75 6,25 4,50 2,25        
400 250295 HUỲNH VĂN THẠO 12TH 4,75 8,00 4,75 8,50 7,25      
401 250301 NGUYỄN BÌNH THIÊN 12TH 1,75 1,25 3,00 4,00 3,75      
402 250308 NGUYỄN TRỊNH THƠ 12TH 5,75 5,25 6,50 4,50        
403 250321 NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY 12TH 7,00 3,25 3,25   4,75 7,75    
404 250341 NGUYỄN QUÝ ĐỨC AN TÔN 12TH 3,00 5,75 3,00 4,75 4,75      
405 250344 NGUYỄN TÚ TRÂM 12TH 3,00 5,75 3,00 3,75 4,75 7,25    
406 250345 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 12TH 1,75 6,50 4,25 4,75 4,25      
407 250351 TRẦN THỊ HUYỄN TRANG 12TH 5,00 7,00 7,00 4,00        
408 250352 VÕ THÙY TRANG 12TH 2,50 7,75 4,50 9,25 8,75      
409 250362 TÔ THỊ THANH TRINH 12TH 2,25 7,50 4,00   4,25 5,50    
410 250367 TRẦN TRUNG TRỰC 12TH 5,00 7,50 6,00 5,75 5,25      
411 250372 LÊ THỊ THANH 12TH 4,75 6,50 5,75 5,25 5,25 3,75    
412 250388 VÕ THỊ THÙY VÂN 12TH 8,00 6,50 4,25   4,00 5,25    


 

Các tin khác
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018 [ 03-05-2017 ]
Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2 [ 14-04-2017 ]
Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017 [ 12-07-2016 ]
Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 [ 27-06-2016 ]
Một số hình ảnh về ngày đọc sách [ 28-04-2016 ]
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA [ 25-11-2015 ]
Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11 [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường THPT Phan Bội Châu tham gia Hội Thao Thanh Niên Huyện Sơn Hòa năm 2015 do Ban Thường Vụ Huyện Đòan tổ chức [ 17-11-2015 ]
Thầy Huỳnh Ngọc Phú: BT Đảng Bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc Lễ Khai Giảng Năm học 2015-2016 [ 11-10-2015 ]
 
      THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
      TIN TỨC- SỰ KIỆN MỚI
+ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018
+ Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2
+ Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017
+ Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016
+ Một số hình ảnh về ngày đọc sách
+ Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11
+ Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
 
      DANH NGÔN
  "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)  
   
  "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn  
   
  "Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall  
   
  Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử  
   
  "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe  
   
  "Học, học nữa, học mãi". Lê Nin  
   
  HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
 
   
 
      THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
      THÔNG TIN TRUY CẬP
1022424