Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
 

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp của giáo viên năm học 2015 - 2016  
[ 04-10-2015-Nguyễn Minh Trị ]  

 Sở GD – ĐT Phú Yên

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /KH –THPTPBC

 

    Sơn Hòa, ngày 10 tháng 9  năm 2015

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp của giáo viên năm học 2015 - 2016

 

Thực hiện công văn số 715 /KH - SGDĐT  của Sở GD & ĐT Phú Yên ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2015-2016; Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch Tổ chức cuộc thi: Dạy học theo chủ đề tích hợp của giáo viên năm học 2015 - 2016  như sau:

 

I. CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

            1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trong toàn tỉnh.

2. Nội dung cuộc thi:

- Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học;

- Thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

- Chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học;

- Thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.

3. Đối tượng dự thi:

            Giáo viên đang công tác tại trường THPT Phan Bội Châu.

4. Sản phẩm dự thi :

- Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh (dung lượng không quá 30MB), bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học…;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế. kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: Các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh. 

5. Hồ sơ dự thi:

Hồ sơ dự thi, gồm có:

- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 2 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);

- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);

- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...). Dung lượng không quá 30MB

6. Tổ chức cuộc thi

- Trường THPT Phan Bội Châu thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể giáo viên của trường.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự thi về Ban tổ chức (Trưởng ban: Thầy Bình – Hiệu Phó). Mỗi giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và thu bài nộp về Ban tổ chức, chậm nhất vào ngày 10/01/2016.

- Trường tổ chức chấm (Dự kiến khoảng thời gian từ 10/01/2016 đến 15/01/2016); Ban giám khảo cuộc thi chấm sơ khảo để lựa chọn 10 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Toàn bộ hồ sơ đoạt giải được nộp về Sở GD&ĐT Phú Yên tham dự vòng thi cấp tỉnh Trước ngày 21/01/2016; Nếu đạt giải cuộc thi cấp tỉnh sẽ dự thi cấp toàn quốc.

7. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:

 

 

8. Giải thưởng cuộc thi cấp trường:

- Ban giám khảo chấm bài để lựa chọn 10 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.

- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm:

4 giải khuyến khích, trị giá 150.000 kèm giấy khen của ban tổ chức

03 giải Ba, trị giá 300.000 kèm giấy khen của ban tổ chức

02 giải Nhì, trị giá 400.000 kèm giấy khen của ban tổ chức

01 giải Nhất, trị giá 600.000 kèm giấy khen của ban tổ chức

 

II. KINH PHÍ

- Thực hiện theo các văn bản hiện hành và quy chế chi tiêu nội .

 

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Tháng 9/ 2015

- Xây dựng kế hoạch cuộc thi.

- Tổ chức triển khai qui chế cuộc thi cho giáo viên;

- Các tổ phát động giáo viên đăng ký và tham gia cuộc thi.

- Ban Giám hiệu

- BCH Đoàn TN

- Tổ chuyên môn

- GV

Từ 30/9/2015 đến 30/12/2015

- Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp cơ sở

- Tổ chức đăng ký dự án dự thi cấp cơ sở

- Các phối hợp với nhau để thực hiện dự án.

- Ban Giám hiệu

- BCH Đoàn TN

- Tổ chuyên môn

- GV

Từ 30/12/2015 đến 10/01/2016

- giáo viên tiếp tục hoàn thiện dự án;

- Hoàn thiện hồ sơ  nộp cho ban tổ chức cấp trường trước ngày 10/01/2016

- Thành lập ban giám khảo để chấm bài, công bố giải;

 

- Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- GV

 

10/01/2016 đến

 20/ 01/2016

 - Hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ để chuẩn bị nộp cho Sở GD&ĐT Phú Yên Tham dự Hội thi cấp tỉnh

- Gửi hồ sơ dự án về sở GD và ĐT Phú Yên trước ngày 21/01/2016

- Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Tác giả dự thi

 

Tháng 2,3/ 2016

- Tham gia Hội thi các cấp (Nếu có)

- Ban tổ chức

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng  mắc cần báo cáo kịp thời với Ban tổ chức để được giải quyết.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                             

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018 [ 03-05-2017 ]
Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2 [ 14-04-2017 ]
Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017 [ 12-07-2016 ]
Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 [ 27-06-2016 ]
Một số hình ảnh về ngày đọc sách [ 28-04-2016 ]
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA [ 25-11-2015 ]
Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11 [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường THPT Phan Bội Châu tham gia Hội Thao Thanh Niên Huyện Sơn Hòa năm 2015 do Ban Thường Vụ Huyện Đòan tổ chức [ 17-11-2015 ]
Thầy Huỳnh Ngọc Phú: BT Đảng Bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc Lễ Khai Giảng Năm học 2015-2016 [ 11-10-2015 ]
 
      THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
      TIN TỨC- SỰ KIỆN MỚI
+ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018
+ Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2
+ Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017
+ Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016
+ Một số hình ảnh về ngày đọc sách
+ Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11
+ Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
 
      DANH NGÔN
  "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)  
   
  "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn  
   
  "Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall  
   
  Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử  
   
  "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe  
   
  "Học, học nữa, học mãi". Lê Nin  
   
  HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
 
   
 
      THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
      THÔNG TIN TRUY CẬP
1022450