Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
 

KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn trong học sinh năm học 2015 - 2016  
[ 06-10-2015-Nguyễn Minh Trị ]  

 Sở GD – ĐT Phú Yên

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2/KH –THPTPBC

 

    Sơn Hòa, ngày 10 tháng 9  năm 2015

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn trong học sinh năm học 2015 - 2016

 

 

Thực hiện công văn số 715 /KH - SGDĐT  của Sở GD & ĐT Phú Yên ngày 09 tháng 9 năm 2015 về việc tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2015-2016; Trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn trong học sinh cấp trường năm học 2015 - 2016 như sau:

 

I. CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

1. Mục đích của cuộc thi:

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành".

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục ; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung cuộc thi:

 Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về  một trong các chủ đề sau:

Hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo vệ thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi:

- Học sinh cả 3 khối 10, 11, 12

4. Sản phẩm dự thi:

- Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách, chưa được công bố) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 02 học sinh dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB  (Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo).

5. Tổ chức cuộc thi 

- Trường THPT Phan Bội Châu thành lập Ban tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi tới toàn thể học sinh của trường;

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi được tham gia  01 bài dự thi.

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn các lớp có trách nhiệm đôn đốc học sinh tham gia và thu bài dự thi gửi về ban tổ chức (Tại phòng Thầy Lê Tiến Bình – Phó Hiệu Trưởng hay thầy Trị  chậm nhất vào ngày 10/01/2016.

- Trường tổ chức chấm (Dự kiến khoảng thời gian từ 10/01/2016 đến 15/01/2016) để lựa chọn các bài xuất sắc nhất giải được gửi về Sở GD & ĐT Phú Yên tham dự vòng thi cấp tỉnh Trước ngày 21/01/2016; Nếu đạt giải cuộc thi cấp tỉnh sẽ dự thi cấp toàn quốc.

6.Tiêu chí chấm thi:

            c) Thang điểm

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Vấn đề nghiên cứu

Mô tả tình huống thể hiện sự rõ đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết

10

Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết

5

Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh

5

2. Thiết kế và phương pháp

Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề

10

Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề

10

Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp

10

3. Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra

Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống

10

Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp

10

Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận

10

4. Trình bày

Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic

10

Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng

5

Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục

5

Tổng cộng

100

 

7. Xếp giải cuộc thi:

- Ban tổ chức chấm bài để lựa chọn 10 hồ sơ dự thi xuất sắc nhất để trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích. Giải cá nhân hay tập thể gồm 2 học sinh;

- Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm: Thưởng theo quy chế hiện hành.

II. KINH PHÍ:

- Thực hiện theo các văn bản hiện hành và quy chế chi tiêu nội .

 

III. KẾ HOẠCH THỜI GIAN

 

Thời gian

Công việc

Người thực hiện

Tháng 9/ 2015

- Xây dựng kế hoạch cuộc thi;

- Tổ chức triển khai qui chế cuộc thi cho học sinh;

- Phát động, hướng dẫn học sinh đăng ký và tham gia cuộc thi;

- Ban Giám hiệu

- BCH Đoàn TN

- Tổ chuyên môn

- GVCN

- GV bộ môn

- Học sinh

Từ 30/9/2015 đến 30/12/2015

- Thành lập ban tổ chức cuộc thi cấp cơ sở;

- Tổ chức đăng ký dự án dự thi cấp cơ sở;

- Phân công các bộ giáo viên hướng dẫn học sinh;

- Ban Giám hiệu

- BCH Đoàn TN

- Tổ chuyên môn

- GVCN

- GV bộ môn

- Học sinh

Từ 30/12/2015 đến 10/01/2016

- Học sinh tiếp tục hoàn thiện dự án;

- Hoàn thiện hồ sơ  nộp cho ban tổ chức cấp trường trước ngày 10/01/2016;

- Thành lập ban giám khảo để chấm bài, công bố giải;

 

- Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Học sinh

- GV

 

10/01/2016 đến

 20/ 01/2016

 - Hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ để chuẩn bị nộp cho Sở GD&ĐT Phú Yên Tham dự Hội thi cấp tỉnh;

- Gửi hồ sơ dự án về sở GD và ĐT Phú Yên trước ngày 21/01/2016;

- Ban tổ chức

- Ban giám khảo

- Tác giả dự thi

 

Tháng 2,3/ 2016

- Tham gia Hội thi các cấp (Nếu có);

- Ban tổ chức

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn, các GVCN, đoàn trường triển khai cho toàn thể học sinh khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng  mắc cần báo cáo kịp thời với Ban tổ chức để được giải quyết.

 

 

Nơi nhận:                                                             

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Website trường;

- Lưu: VT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018 [ 03-05-2017 ]
Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2 [ 14-04-2017 ]
Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017 [ 12-07-2016 ]
Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 [ 27-06-2016 ]
Một số hình ảnh về ngày đọc sách [ 28-04-2016 ]
HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA [ 25-11-2015 ]
Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11 [ 23-11-2015 ]
Đoàn trường THPT Phan Bội Châu tham gia Hội Thao Thanh Niên Huyện Sơn Hòa năm 2015 do Ban Thường Vụ Huyện Đòan tổ chức [ 17-11-2015 ]
Thầy Huỳnh Ngọc Phú: BT Đảng Bộ, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc Lễ Khai Giảng Năm học 2015-2016 [ 11-10-2015 ]
 
      THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
      TIN TỨC- SỰ KIỆN MỚI
+ KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017-2018
+ Lịch thi thử THPT QG 2017 lần 2
+ Thông báo làm thủ tục nhập học vào lớp 10 năm học 2016-2017
+ Danh sách Ban hỗ trợ tư vấn chỗ ở cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016
+ Một số hình ảnh về ngày đọc sách
+ Đoàn trường tổ chức giải Điền kinh chào mừng ngày 20-11
+ Gặp mặt kỉ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
 
      DANH NGÔN
  "Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)  
   
  "Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn  
   
  "Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall  
   
  Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử  
   
  "Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe  
   
  "Học, học nữa, học mãi". Lê Nin  
   
  HỌC, HỌC NỮA, HỌC MÃI
 
   
 
      THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
      THÔNG TIN TRUY CẬP
1022428