057.3861.823

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

 Địa Lí
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Hoá
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Ngoại Ngữ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sử - GDCD
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sinh Học
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Thể Dục
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Toán
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Vật lí
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Văn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ NN  [ 04.11.2011 ]
2 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ NN 2011 [ 04.11.2011 ] TỔ TRƯỞNG Vật lý
3 Phân phối chương trình 10 CB  [ 15.10.2011 ] Tổ Địa
4 Phân phối chương trình lớp 10 CB  [ 15.10.2011 ] Tổ Sinh
 
Trang   1
 
 
 

   Trường THPT Phan Bội Châu
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Đường Trần Phú, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa- tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   057.3861.823
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.phanboichau@phuyen.edu.vn