057.3861.823

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018

  Ngân hàng đề thi
  Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo

NGÂN HÀNG ĐỀ THI

  Thông tin về đề thi  
Di truyền
Cập nhật lúc 10.03.46 ngày 06.01.2009
Xem đề thi   Xem đáp án

Tải từ liên kết


Các đề thi khác khác
Kiểm tra Hk I. (2006- 2007 )    [19.01.2009]
 
Tiến hóa    [06.01.2009]
 
Đột biến 3    [06.01.2009]
 
Đột biến 2    [06.01.2009]
 
Đột biến 1    [06.01.2009]
 
Đề số 3    [06.01.2009]
 
Đề số 2    [06.01.2009]
 
Đề số 1    [06.01.2009]
 
Câu hỏi trắc nghiệm    [05.01.2009]
 
Đề Thi HK1 - Năm 2006-2007 - Ban KHTN    [25.12.2008]
 
Đề Thi HK1 - Năm 2006-2007 - Ban Cơ bản    [25.12.2008]
 
.................  
     
 
 

   Trường THPT Phan Bội Châu
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Đường Trần Phú, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hòa- tỉnh Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   057.3861.823
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.phanboichau@phuyen.edu.vn