THÔNG BÁO SỐ 1 (V/v Tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019).